Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Statistik över skuldsättning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistiken beskriver skuldsättningen efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens material och totalstatistiken över inkomstfördelningen och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning uppgick de skuldsatta bostadshushållens skuld till i genomsnitt 93 100 euro. Bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var i genomsnitt 110 600 euro. De genomsnittliga skulderna och bostadsskulderna ökade reellt något från år 2020.

Läs mer

meddelande | Statistik över skuldsättning 2021, skulduppgifter

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
23.06.2022

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder, tidsserie

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2002Huvudstadsregion73 848
Övriga Helsingfors-Nyland67 959
Södra Finland53 210
Västra Finland52 658
Norra och Östra Finland49 134
Åland67 054
2003Huvudstadsregion82 862
Övriga Helsingfors-Nyland75 391
Södra Finland58 156
Västra Finland57 357
Norra och Östra Finland53 446
Åland74 344
2004Huvudstadsregion92 926
Övriga Helsingfors-Nyland84 542
Södra Finland64 065
Västra Finland63 079
Norra och Östra Finland58 704
Åland81 741
2005Huvudstadsregion102 769
Övriga Helsingfors-Nyland94 619
Södra Finland71 272
Västra Finland69 838
Norra och Östra Finland65 189
Åland88 084
2006Huvudstadsregion111 268
Övriga Helsingfors-Nyland103 839
Södra Finland77 769
Västra Finland75 966
Norra och Östra Finland70 945
Åland94 019
2007Huvudstadsregion117 946
Övriga Helsingfors-Nyland111 370
Södra Finland83 461
Västra Finland81 382
Norra och Östra Finland75 827
Åland100 283
2008Huvudstadsregion120 271
Övriga Helsingfors-Nyland113 983
Södra Finland85 714
Västra Finland83 822
Norra och Östra Finland77 418
Åland103 678
2009Huvudstadsregion125 008
Övriga Helsingfors-Nyland117 294
Södra Finland88 394
Västra Finland87 036
Norra och Östra Finland80 432
Åland109 259
2010Huvudstadsregion129 082
Övriga Helsingfors-Nyland119 872
Södra Finland90 466
Västra Finland89 586
Norra och Östra Finland82 638
Åland113 021
2011Huvudstadsregion130 234
Övriga Helsingfors-Nyland120 061
Södra Finland91 011
Västra Finland90 604
Norra och Östra Finland83 520
Åland113 775
2012Huvudstadsregion132 056
Övriga Helsingfors-Nyland119 828
Södra Finland90 738
Västra Finland91 118
Norra och Östra Finland83 988
Åland117 006
2013Huvudstadsregion132 563
Övriga Helsingfors-Nyland118 815
Södra Finland89 975
Västra Finland91 119
Norra och Östra Finland83 990
Åland118 205
2014Huvudstadsregion133 629
Övriga Helsingfors-Nyland117 122
Södra Finland89 103
Västra Finland90 927
Norra och Östra Finland83 607
Åland120 128
2015Huvudstadsregion137 397
Övriga Helsingfors-Nyland117 856
Södra Finland89 887
Västra Finland92 340
Norra och Östra Finland84 550
Åland124 435
2016Huvudstadsregion140 920
Övriga Helsingfors-Nyland118 164
Södra Finland90 056
Västra Finland93 172
Norra och Östra Finland85 028
Åland127 103
2017Huvudstadsregion144 558
Övriga Helsingfors-Nyland118 271
Södra Finland89 657
Västra Finland93 416
Norra och Östra Finland84 806
Åland129 700
2018Huvudstadsregion147 168
Övriga Helsingfors-Nyland117 210
Södra Finland88 935
Västra Finland93 305
Norra och Östra Finland84 080
Åland130 573
2019Huvudstadsregion152 199
Övriga Helsingfors-Nyland117 043
Södra Finland88 737
Västra Finland93 737
Norra och Östra Finland83 731
Åland130 913
2020Huvudstadsregion160 739
Övriga Helsingfors-Nyland119 613
Södra Finland90 439
Västra Finland95 985
Norra och Östra Finland85 552
Åland132 825
2021Huvudstadsregion167 621
Övriga Helsingfors-Nyland121 047
Södra Finland90 708
Västra Finland96 703
Norra och Östra Finland85 674
Åland130 777
23.06.2022

Genomsnittliga skulder hos bostadshushåll med skulder enligt landskap, tidsserie

23.06.2022

Genomsnittliga skulder hos bostadshushåll med skulder enligt typ av skuld och landskap

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna