Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Statistik över skuldsättning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistiken beskriver skuldsättningen efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens material och totalstatistiken över inkomstfördelningen och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Statistik över skuldsättning 2022, skuldsättningsgrad
meddelande | Statistik över skuldsättning 2022, skulduppgifter, korrigerad publikation
meddelande | Statistik över skuldsättning 2021, skuldsättningsgrad
meddelande | Statistik över skuldsättning 2021, skulduppgifter

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Genomsnittliga skulder hos skuldsatta bostadshushåll och genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder i 2022 års pengar 2002-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markku Nieminen
överaktuarie
029 551 2519

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna