Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.1.2022

Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 15,5 prosenttia huhti-kesäkuussa 2021 vuotta aiemmasta. Aloittaneita yrityksiä oli heinä—syyskuussa 1,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2021

Tilastokeskuksen mukaan 9 515 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2021 heinä−syyskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 587. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisessa (1 249 yritystä) ja kaupan alalla (1 055 yritystä). Verrattuna vuoden 2020 heinä-syyskuuhun aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten rakentamisessa ja väheni eniten kaupan päätoimialalla.

Maakunnittain tarkasteltuna vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, 3 754 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (953 yritystä). Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta suhteellisesti eniten Kymenlaaksossa (19,3 prosenttia) ja väheni suhteellisesti eniten Keski-Pohjanmaan maakunnassa (12,6 prosenttia).

Seutukunnittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi hieman tai pysyi ennallaan suurimmassa osassa (61 prosenttia) seutukunnista vuotta aiempaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 545 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 794 ja Turun seutukunnassa 615 yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 5 305 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 893 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 56 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2021

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 huhti−kesäkuussa toimintansa lopetti 6 112 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 15,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti 818 lopettanutta yritystä enemmän.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan päätoimialalla (984 yritystä), kaupan alalla (941) ja rakentamisessa (684).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 2 295 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla (556 yritystä). Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Kainuussa (53,5 prosenttia) ja väheni suhteellisesti eniten Etelä-Savossa (3,8 prosenttia).

Seutukunnittain tarkasteltuna lopettaneiden yritysten määrä pysyi ennallaan tai kasvoi vuotta aiempaan verrattuna suurimmassa osassa (74 prosenttia) seutukuntia. Eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 2 160 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 474 ja Turun seutukunnassa 384 yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna toimintansa lopetti 3 261 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 275 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 53 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2021

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2021

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen

Tässä julkistuksessa on käytetty 1.1.2021 aluejakoa.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_tie_001_fi.html