Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.10.2015

Jalostusarvo laski 3 prosenttia vuonna 2014, korjattu

Korjattu 13.10.2015. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yritysten toimipaikkojen yhteenlaskettu jalostusarvo oli 91,4 miljardia euroa vuonna 2014. Jalostusarvo laski 2,9 miljardia edellisvuodesta. Palvelusektorin jalostusarvo oli 39,3 miljardia. Palveluista kertyi 43 prosenttia koko maan jalostusarvosta.

Toimipaikkojen jalostusarvon jakauma toimialoittain 2014*

Toimipaikkojen jalostusarvon jakauma toimialoittain 2014*

Alueellisesti tuotanto keskittyi Uudellemaalle. Siellä tuotannon jalostusarvo oli 36,6 miljardia. Uudenmaan osuus koko maan jalostusarvosta oli 40 prosenttia. Uudenmaan tuotanto laski 1,5 miljardia edellisvuodesta, joten se selittää 53 prosenttia koko maan tuotannon jalostusarvon laskusta.

Jalostusarvo 91,4 miljardia - Uusimaa ja muu Suomi 2014*

Jalostusarvo 91,4 miljardia - Uusimaa ja muu Suomi 2014*

Palvelusektorin osuus Uudellamaalla syntyneestä 36,6 miljardin euron jalostusarvosta oli 54 prosenttia. Uudenmaan palvelusektorin jalostusarvo oli 19,9 miljardia, joka sekin laski 324 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen toimintaa toimialoittain ja alueellisesti. Ennakkotilastossa ei julkaista kaikkien toimipaikkojen yhteenlaskettuja tietoja, koska ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon (TOL A) toimipaikat.


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto, ennakko 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 01.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2014/alyr_2014_2015-10-01_tie_001_fi.html