Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2016

Uusimaa piti pintansa vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan maassamme toimi 360 000 yritystä vuonna 2015. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 392 000. Toimipaikat työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 1,4 miljoonaa henkilöä. Uudellemaalle on keskittynyt lähes kolmannes koko maan toimipaikoista ja liikevaihdosta lähes puolet.

Uudenmaan osuus (%) koko maan yritystoiminnasta 2015

Uudenmaan osuus (%) koko maan yritystoiminnasta 2015

Tuotannon bruttoarvo kasvoi rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla

Toimipaikkojen tuotantoa voidaan mitata tuotannon bruttoarvolla. Tuotannon bruttoarvoon lasketaan mukaan liikevaihdon lisäksi kaikki tuotantoon liittyvät tuotot, esimerkiksi valmistus omaan käyttöön ja valmistus, joka toimitetaan yrityksen muille toimipaikoille. Lisäksi kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä syntyvä marginaali.

Tuotannon bruttoarvon muodostuminen teollisuudessa ja kaupassa vuonna 2015

Milj. euroa Teollisuus Kauppa
Liikevaihto 120 144 117 563
Toimitukset yrityksen muille toimipaikoille 5 482 2 706
Valmistus omaan käyttöön 75 10
Liiketoiminnan muut tuotot 2 808 1 789
Valmistevaraston muutos 306 30
Kauppatavaroiden hankinta -24 373 -88 376
Tuotannon bruttoarvo 104 443 33 722

Vuonna 2015 toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 275 miljardia euroa. Ruuhka-Suomen maakunnista Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta tuottivat kokonaispotista hieman yli puolet. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 1,3 miljardia euroa. Kasvuun vaikutti Uusimaa. Vaikka teollisuuden tuotanto laski, Uudenmaan tuotanto pysyi kasvusuunnassa rakentamisen sekä informaatio- ja viestintäalan kasvulukujen ansiosta.

Rakentamisen tuotanto kasvoi myös muissa maakunnissa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Lapissa. Lähes kaikissa maakunnissa kasvoi myös informaatio- ja viestintäala.

Tuotannon bruttoarvosta jäi tuotantokulujen 1) vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 98 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi 4 miljardia edellisvuodesta. Kasvuun vaikutti edellisvuotta huomattavasti pienemmät tuotantokulut. Uudellamaalla arvonlisäys kasvoi 2,8 miljardia euroa eli 70 prosenttia koko maan jalostusarvon kasvusta.

Keskeisten muuttujien kehitys koko maassa ja Uudellamaalla vuosina 2014-2015

  Koko maa Muutos-% Uusimaa Muutos-%
Toimipaikat 391 512 -1 110 058 0
Henkilöstön lkm 1 422 013 -1 520 939 0
Liikevaihto, mrd. euroa 380 -1 179 -3
Tuotannon bruttoarvo, mrd. euroa 275 0 114 1
Tuotannon jalostusarvo, mrd. euroa 98 4 41 7
Tuotannon jalostusarvo per henkilö, 1 000 euroa 69 5 79 7

1) pl. henkilöstökulut

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2015/alyr_2015_2016-12-21_tie_001_fi.html