Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2017

Teollisuuden jalostusarvossa vuonna 2016 parin prosentin kasvu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (TOL C) toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon jalostusarvo oli 27 miljardia euroa vuonna 2016. Se kasvoi 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Jalostusarvon kehityksessä oli suurta vaihtelua eri teollisuuden toimialojen välillä. Merkittävin kasvu oli kemianteollisuudessa.

Teollisuuden jalostusarvo milj. euroa vuonna 2016*

Teollisuuden jalostusarvo milj. euroa vuonna 2016*
* Ennakkotieto

Metalliteollisuus on suurin teollisuuden osa-alue. Sen osuus niin toimipaikkojen lukumäärästä, työntekijöistä kuin tuotannon jalostusarvosta oli puolet koko maassa. Maakunnissa metallin osuus teollisuudesta vaihteli 19-74 prosentin välillä.

Teollisuuden (TOL C) toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo vuonna 2016 oli 104 miljardia euroa. Se oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen toimintaa toimialoittain ja alueellisesti. Ennakkotilasto käsittää teollisuuden toimialat.


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-09-29_tie_001_fi.html