Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2017

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi vuonna 2016 – Puolet kasvusta kertyi pk-yrityksistä

Korjaus 9.2.2018. Korjattu luku on merkitty punaisella

Suomessa toimi 357 000 yritystä vuonna 2016. Pieniä ja keskisuuria (pk) yrityksiä oli 350 000 eli 98 prosenttia yrityskannasta. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 388 000, joista pk-yritysten toimipaikkoja oli 93 prosenttia.

Toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 285 miljardia euroa. Tuotannon arvo oli 9 miljardia edellisvuotta parempi. Pk-yritysten toimipaikat tuottivat koko maan bruttoarvon kasvusta 51 prosenttia, eli 4,7 miljardia. Kasvun veturina olivat rakentamisen sekä eri palvelualojen pk-yritysten toimipaikat.

Pk-yritysten toimipaikkojen tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma (%) vuonna 2016

Pk-yritysten toimipaikkojen tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma (%) vuonna 2016

Tuotannon bruttoarvosta jäi tuotantokulujen (pl henkilöstökulut) vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 103 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi 5 miljardia vuodesta 2015. Jalostusarvo kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Eniten kasvua kertyi teollisuudessa ja rakentamisessa, lähes miljardi euroa molemmilla toimialoilla.

Kasvulukuja kirjattiin lähes kaikissa maakunnissa. Uudenmaan jalostusarvo kasvoi 41 miljardista lähes 44 miljardiin. Koko maan kasvusta Uusimaa tuotti puolet.

Pk-yritysten osuus maakunnan jalostusarvosta vaihteli 37 prosentin ja 70 prosentin välillä. Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Varsinais-Suomessa, Kainuussa, Ahvenenmaalla sekä Etelä-Pohjanmaalla pk-yritysten toimipaikoilta kertyi yli puolet alueen jalostusarvosta.

Pk-yritysten toimipaikkojen osuus (%) maakunnan jalostusarvosta vuonna 2016 (Korjattu 9.2.2018)

Pk-yritysten toimipaikkojen osuus (%) maakunnan jalostusarvosta vuonna 2016 (Korjattu 9.2.2018)

Yritysten toimipaikat työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 1,4 miljoonaa henkilöä. Koko teollisuuden osuus työllisistä oli 22 prosenttia, rakentamisen 11, kaupan 16 ja palvelujen 47. Alkutuotannon osuudeksi jäi 4 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten toimipaikat työllistivät 800 000 henkilöä eli 57 prosenttia toimipaikkojen koko henkilöstömäärästä. Pk-yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä useassa eri maakunnassa.

Pk-yritysten toimipaikkojen osuus (%) maakunnan työllisistä vuonna 2016 (Korjattu 9.2.2018)

Pk-yritysten toimipaikkojen osuus (%) maakunnan työllisistä vuonna 2016 (Korjattu 9.2.2018)

Yritysten Pk-kokoluokitus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston laatuseloste .


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-12-21_tie_001_fi.html