Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2020

Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan palvelutoimialoilla vuonna 2019

Maassamme toimi 400 350 toimipaikkaa, joissa tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta vuonna 2019. Henkilöstön määrä kasvoi 30 000 edellisvuodesta. Henkilötyövuosien lisäyksestä yli 70 prosenttia syntyi palvelualojen toimipaikoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta.

Henkilöstömäärän kasvu palvelutoimialoilla vuosina 2018-2019

Henkilöstömäärän kasvu palvelutoimialoilla vuosina 2018-2019

Kaikkien Suomessa toimivien toimipaikkojen 1,5 miljoonasta henkilötyövuodesta lähes 850 000 tehtiin ruuhka-Suomessa 1) . Tällä alueella sijaitsi 189 000 toimipaikkaa, joista 60 prosenttia oli palvelutoimialojen toimipaikkoja. Palvelutoimialojen henkilöstömäärän kasvusta 80 prosenttia toteutui ruuhka-Suomen toimipaikoissa.

Vuonna 2019 Suomessa toimi 369 900 yritystä. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 400 350. Yritysten lukumäärä kasvoi 2,5 prosenttia ja toimipaikkojen lukumäärä kasvoi 1,4 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Valtaosa yrityksistä eli 360 000 toimi yhdessä toimipaikassa. Loput yrityksistä, noin 7 000, oli monitoimipaikkaisia, joilla oli keskimäärin 6 toimipaikkaa per yritys.

Rakennusyritykset pitivät yllä liikevaihdon kasvua vuonna 2019

Kaikkien toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 442,8 miljardia euroa vuonna 2019. Vaikka liikevaihdon kasvu hidastui edellisvuodesta, liikevaihtoa kertyi kaikilla toimialoilla yhteensä 6,7 miljardia eli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi teollisuuden, rakentamisen ja palvelun toimialoilla. Maakunnittain tarkasteltuna toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi voimakkaimmin Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Päätoimialojen toimipaikkojen liikevaihdon kasvuprosentit vuosina 2017 -2019

Päätoimialojen toimipaikkojen liikevaihdon kasvuprosentit vuosina 2017 -2019

Rakennusalalla pitkään jatkunut liikevaihdon kasvu jatkui viime vuonna muita toimialoja nopeampana. Rakentamisen toimialalla liikevaihtoa kertyi 39 miljardia euroa, joka on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Rakennusalan liikevaihto kehittyi suopeimmin Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla.

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi palvelualojen siivittämänä

Toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 332 miljardia euroa vuonna 2019. Tuotannon arvo oli 7,7 miljardia eli 2,4 prosenttia edellisvuotta parempi. Tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla, mutta kasvun veturina olivat eri palvelualojen toimipaikat.

Palvelualojen toimipaikkojen tuotanto kasvoi 4,2 miljardia edellisvuodesta. Tuotannon arvo kasvoi palvelualoista eniten toimialalla Kuljetus ja varastointi. Toimialalla tuotannon arvo kasvoi 1,5 miljardia, joka on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma (%) vuonna 2019

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma (%) vuonna 2019

Palvelutoimialoilla kehitys oli suotuisinta Uudenmaan maakunnassa ja Pirkanmaalla. Uudenmaan maakunnassa tuotannon arvo kasvoi palvelualoilla 1,3 miljardia, eniten tuotanto lisääntyi toimialoilla kuljetus ja varastointi sekä Hallinto ja tukipalvelutoiminta. Pirkanmaalla tuotannon arvo kasvoi 0,6 miljardia, josta puolet syntyi toimialoilla Kuljetus ja varastointi sekä Kiinteistöalan toiminta.

Tuotannon bruttoarvon kasvu palvelutoimialoilla maakunnissa vuonna 2019

Tuotannon bruttoarvon kasvu palvelutoimialoilla maakunnissa vuonna 2019

Tuotannon bruttoarvosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 118 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi maltilliset 3 miljardia edellisvuodesta eli 3 prosenttia. Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Henkeä kohden lasketun jalostusarvon kasvu merkitsee yleensä parempaa toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta. Toimialoittainen jalostusarvo henkilötyövuotta kohden osoittaa, että rakentamisen toimialalla sekä palvelualoilla oli edellisvuotta parempi tehokkuus.

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2018- 2019

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2018- 2019

Tilaston yhteydessä julkaistaan myös erilliset taulukot Julkisyhteisöjen toimipaikoista. Taulukoissa on tietoja maassamme toimivista julkisen sektorin toimipaikoista toimialoittain, julkisyhteisötyypeittäin ja alueittain.


1) Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2019/alyr_2019_2020-12-21_tie_001_fi.html