Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2019

  Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maa-
kaasu 1)
Lämpö-
pumppu-
energia 2)
Kauko-
lämpö
Sähkö 3) Yhteensä
Asuminen yhteensä 14 304 42 1 11 2 948 381 6 231 18 517 22 545 64 980
Tilojen lämmitys 12 041 29 1 8 2 365 243 5 331 12 951 10 401 43 370
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 10 724 28 1 8 2 319 242 5 067 12 947 9 584 40 920
- Erilliset pientalot 10 538 25 1 .. 2 028 83 4 452 1 719 7 448 26 294
- Rivi- ja ketjutalot 146 1 .. .. 97 40 482 2 017 1 178 3 956
- Asuinkerrostalot 40 2 .. 8 194 119 133 9 211 963 10 670
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 317 1 0 .. 46 1 264 4 817 2 450
Kotitalouslaitteet .. .. .. .. .. 80 .. .. 8 439 8 519
- Valaistus .. .. .. .. .. .. .. .. 1 558 1 558
- Ruoan valmistus .. .. .. .. .. 80 .. .. 600 680
- Muut sähkölaitteet .. .. .. .. .. .. .. .. 6 281 6 281
Saunojen lämmitys 1 841 .. .. .. .. .. .. .. 1 228 3 069
Käyttöveden lämmitys 422 13 0 3 583 58 900 5 566 2 477 10 022
1) Sisältää nestekaasun.
2) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään tilojen lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty sähkönkulutukseen.
3) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 19.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2019, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tau_002_fi.html