Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2015

Osakeasuntojen hinnat laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Korjattu 13.5.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Ennakkotietojen mukaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,6 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 1,0 prosenttia. Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,3 prosenttia ja muualla maassa 1,8 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin , indeksi 2010=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin , indeksi 2010=100

Tammi-maaliskuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 2 256 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 551 euroa ja muualla maassa 1 675 euroa.

Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 2,8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,9 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat nousivat 5,0 prosenttia.

Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna uusien osakeasuntojen hinnat nousivat koko maassa 2,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,0 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat 6,0 prosenttia. Uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa 3 532 euroa, pääkaupunkiseudulla 4 803 euroa ja muualla maassa 3 084 euroa.

Vanhojen osakeasuntojen tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta osakeasuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista. Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien kauppahintatietoihin. Osakeasuntojen hintatiedot ovat saatavissa tarkemmin eri alueilta osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html .

Vuositilasto 2014

Vuonna 2014 tehtiin koko maassa runsaat 62 300 vanhojen asunto-osakehuoneistojen kauppaa. Edellisvuodesta kauppojen lukumäärä laski 7,4 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla kauppojen lukumäärä laski 1,3 prosenttia ja muualla maassa 9,4 prosenttia. Viime vuonna vanhojen asunto-osakehuoneistojen keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 266 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 530 euroa ja muualla Suomessa 1 699 euroa. Vuodesta 2013 vanhojen asunto-osakkeiden hinnat laskivat 0,7 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät ennallaan ja muualla Suomessa hinnat laskivat 1,4 prosenttia.

Viime vuonna asunto-osakekauppojen kauppasumma oli vajaa 9,5 miljardia euroa, mikä oli hieman yli 0,5 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Uudellamaalla tehtiin kauppoja hieman yli kolmannes koko maan kaupoista ja niiden arvo oli yli puolet koko maan kauppasummasta.

Uusien kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat koko maassa 1,4 prosenttia vuonna 2014. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,4 prosenttia ja muualla maassa 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa uuden asunnon keskimääräinen neliöhinta oli 3 505 euroa, pääkaupunkiseudulla 4 777 euroa ja muualla maassa 3 056 euroa.

Osakeasuntojen hinnat nousivat maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 1,7 prosenttia helmikuusta maaliskuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,8 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,3 prosenttia. Vuoden 2014 maaliskuuhun verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,2 prosenttia edellisvuodesta, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 4,7 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

Vuoden 2015 maaliskuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 235 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 629 euroa ja muualla Suomessa 1 610 euroa.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Tilastokeskus on uudistanut Osakeasuntojen hinnat -tilastoa. Uusittu tilasto kuvaa asuntojen hintoja entistä ajantasaisemmin, kun vanhojen ja uusien asuntojen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksin painorakenne on uusittu vastaamaan vuoden 2010 osakeasuntokantaa talotyypin sekä asuntojen lukumäärän, koon, alueellisen sijainnin ja hintatason suhteen. Lisäksi on päivitetty indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, hintojen tarkistusmenettelyt ja luokitukset.

Indekseistä on laskettu uudistetun laskennan mukaiset takautuvat sarjat vuodesta 2010 lähtien. Nämä takautuvasti lasketut sarjat voivat joiltain osin poiketa aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä. Eroja syntyy etenkin niille alueille, joilla havaintomäärät ovat pieniä. Koko maan tasolla erot jäävät pieniksi.


Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (493,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2015/03/ashi_2015_03_2015-04-29_tie_001_fi.html