Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2015

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter Under första kvartalet 2015 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,2 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2014 sjönk priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 256 euro i hela landet, 3 551 euro i huvudstadsregionen och 1 675 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,9 procent, medan de i övriga Finland steg med 5,0 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2014 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 2,7 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,0 procent, medan de i övriga Finland steg med 6,0 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 532 euro i hela landet, 4 803 euro i huvudstadsregionen och 3 084 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/03/ashi_2015_03_2015-04-29_tie_001_sv.html