Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på nya aktiebostäder stigit mest i Esbo, minst i Vanda jämtfört med år 2015
31.1.2020
Priserna på nya aktiebostäder steg i fjol med 1,9 procent från år 2018. I huvudstadsregionen steg priserna med omkring 3 procent och i övriga Finland med något under en procent. Uppgifterna framgår av den förnyade prisstatistiken över nya aktiebostäder.

Nästa offentliggörande:
5.5.2020

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken om prisstatistik över nya aktiebostäder har förnyats
31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html