Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.

Uppgiftsinnehåll

Månads- och kvartalsstatistiken omfattar prisindexet som beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter samt de skuldfria, genomsnittliga kvadratmeterpriserna. Årlig statistik produceras över faktiska, genomsnittliga köpesummor och antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

Klassificeringar

Månadsstatistik: hela landet (exkl. Åland), huvudstadsregionen, övriga Finland (hela landet exklusive huvudstadsregionen), ramkommuner (Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis), Helsingfors, Esbo-Grankulla, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg samt storområdena Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland.

Kvartalsstatistik: hela landet (exkl. Åland), huvudstadsregionen, övriga Finland (hela landet - huvudstadsregionen), ramkommuner (Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis), landskap och Finlands största städer.

Årsstatistik: hela landet (exkl. Åland), huvudstadsregionen, övriga Finland (hela landet - huvudstadsregionen), storområden, landskap och kommuner.

Det är möjligt att producera uppgifter på postnummernivå ifråga om kvartals- och årsstatistik.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över aktiebostadspriser framställs ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatter. De preliminära uppgifterna i månadsstatistiken omfattar omkring 2/5 av samtliga bostadsköp och kvartalsstatistiken omkring 2/3 av alla aktiebostadsköp, täckningen varierar dock efter område. Årsstatistikens täckning är nästan fullständig när det gäller köp och försäljning av gamla aktielägenheter.

Uppdateringsfrekvens

Månad, kvartal och år.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistik Uppgifterna publiceras en månad efter utgången av referensperioden.

Kvartalsstatistik: Uppgifterna publiceras en månad efter utgången av referensperioden.

Årsstatistik: Uppgifterna publiceras i samband med publiceringen av första kvartalets uppgifter året efter statistikåret.

Tidsserie

Uppgifter om aktiebostadspriser baserad på Skatteförvaltningens material om överlåtelseskatter finns att tillgå kvartalsvis fr.o.m. år 1987. Äldre uppgifter finns fr.o.m. år 1970. Uppgifter baserad på fastighetsförmedlarnas material finns att tillgå för åren 1970–1986 och klassificeringen är mindre omfattande. När det gäller nya bostäder har tidsserierna räknats kvartalsvis fr.o.m. år 2005. Månadsstatistik är tillgänglig fr.o.m. början av år 2010.

Nyckelord

boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ashi/yht_sv.html

Mera information

Petri Kettunen telefon: 029 551 3558, Elina Vuorio telefon: 029 551 3385


Senast uppdaterad 17.11.2021