Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.4..2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2014 -1,3 -1,7 0,4
12/2014 0,0 0,1 -0,1
01/2015 -0,7 -0,8 0,1
02/2015 -0,1 0,1 -0,2
Huvudstadsregionen 11/2014 -2,4 -1,6 -0,8
12/2014 0,2 0,2 0,0
01/2015 -1,0 -0,3 -0,7
02/2015 1,5 0,4 1,1
Övriga landet 11/2014 -0,2 -1,8 1,6
12/2014 -0,1 -0,1 0,0
01/2015 -0,5 -1,2 0,7
02/2015 -1,6 -0,2 -1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.4.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2014 -1,8 -2,6 0,8
12/2014 -1,4 -0,8 -0,6
01/2015 -1,4 -1,5 0,1
02/2015 -2,2 -1,6 -0,6
Huvudstadsregionen 11/2014 -1,9 -2,0 0,1
12/2014 -1,6 -0,6 -1,0
01/2015 -1,6 -1,5 -0,1
02/2015 -0,9 -0,7 -0,2
Övriga landet 11/2014 -1,7 -3,1 1,4
12/2014 -1,2 -0,9 -0,3
01/2015 -1,1 -1,5 0,4
02/2015 -3,3 -2,3 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.4.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2014 -0,5 -0,7 0,2
2/2014 0,6 0,8 -0,2
3/2014 -0,4 -0,7 0,3
4/2014 -1,0 -0,4 -0,6
Huvudstadsregionen 1/2014 -0,1 -0,4 0,3
2/2014 0,9 1,7 -0,8
3/2014 -0,9 -1,3 0,4
4/2014 -0,8 -0,2 -0,6
Övriga landet 1/2014 -0,9 -1,0 0,1
2/2014 0,3 0,1 0,2
3/2014 0,0 -0,2 0,2
4/2014 -1,1 -0,5 -0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.4.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2014 0,0 0,0 0,0
2/2014 -0,6 -0,3 -0,3
3/2014 -1,0 -1,0 0,0
4/2014 -1,3 -1,0 -0,3
Huvudstadsregionen 1/2014 1,0 0,9 0,1
2/2014 0,9 1,6 -0,7
3/2014 -1,0 -0,8 -0,2
4/2014 -0,9 -0,5 -0,4
Övriga landet 1/2014 -0,9 -0,8 -0,1
2/2014 -1,9 -1,9 0,0
3/2014 -1,1 -1,2 0,1
4/2014 -1,7 -1,5 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/03/ashi_2015_03_2015-04-29_rev_001_sv.html