Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011* 2012/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 118,5 117,7 119,2 120,7 121,5 122,9 121,1 124,5
Tuntipalkkaiset 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6 123,0
Kuukausipalkkaiset 118,9 117,7 119,5 121,6 122,4 123,8 121,8 125,2
C Teollisuus 119,2 117,5 118,7 119,3 119,6 122,0 119,9 122,3
Tuntipalkkaiset 118,6 116,5 117,7 118,4 118,9 121,7 119,2 121,7
Kuukausipalkkaiset 119,9 118,5 119,8 120,4 120,4 122,4 120,8 123,0
10-11 Elintarviketeollisuus 122,5 121,0 122,6 124,1 124,3 124,6 123,9 124,9
Tuntipalkkaiset 121,6 120,4 121,5 123,0 122,9 123,3 122,7 123,5
Kuukausipalkkaiset 123,4 121,5 123,5 125,1 125,5 125,8 125,0 126,1
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 115,9 117,7 116,4 118,5 119,6 120,1 118,6 122,1
Tuntipalkkaiset 114,5 116,9 114,8 117,0 118,2 118,8 117,2 121,0
Kuukausipalkkaiset 119,6 119,6 120,2 122,2 123,0 123,3 122,2 125,1
16 Sahateollisuus 119,9 118,2 120,5 121,4 121,2 122,5 121,4 123,4
Tuntipalkkaiset 118,6 116,5 119,2 119,7 118,9 120,4 119,6 121,6
Kuukausipalkkaiset 123,1 122,4 123,9 125,6 126,8 127,6 126,0 128,0
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 117,4 116,9 117,4 119,8 120,9 122,2 120,1 122,6
Tuntipalkkaiset 116,9 116,2 116,5 118,7 119,7 121,3 119,0 121,5
Kuukausipalkkaiset 118,5 118,3 119,2 122,3 123,6 124,3 122,4 124,8
19-22 Kemian teollisuus 119,6 118,5 119,7 121,9 123,2 123,7 122,1 126,0
Tuntipalkkaiset 117,1 115,7 117,2 119,3 120,8 121,5 119,7 123,8
Kuukausipalkkaiset 122,6 121,9 122,9 125,0 126,1 126,4 125,1 128,8
23 Mineraalituotteiden valmistus 122,8 121,5 123,1 125,5 126,6 127,5 125,7 128,9
Tuntipalkkaiset 123,4 121,9 123,6 126,0 127,1 128,1 126,2 129,8
Kuukausipalkkaiset 121,1 120,4 121,8 124,2 125,3 125,8 124,3 126,5
24-30 Metalliteollisuus 118,6 116,3 117,6 117,2 117,1 120,8 118,2 120,4
Tuntipalkkaiset 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5 121,2 117,7 120,0
Kuukausipalkkaiset 118,7 117,1 118,4 118,1 117,7 120,4 118,6 120,7
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 117,5 113,7 115,2 114,4 115,1 120,3 116,2 119,1
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 121,1 117,4 118,9 118,1 119,3 125,0 120,3 123,8
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 119,2 115,8 117,1 116,5 116,9 121,8 118,1 120,6
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 117,2 114,7 115,8 115,8 115,3 119,4 116,6 118,2
31 Huonekalujen valmistus 118,6 117,5 119,8 120,4 121,1 122,5 121,0 123,7
Tuntipalkkaiset 117,9 116,8 119,1 119,8 120,5 121,7 120,3 123,1
Kuukausipalkkaiset 122,7 121,6 123,2 123,6 124,7 126,7 124,6 127,0
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 119,9 119,3 120,3 120,6 122,6 123,7 121,8 124,6
Tuntipalkkaiset 115,1 114,4 115,1 114,8 116,8 118,2 116,2 119,4
Kuukausipalkkaiset 122,0 121,6 122,7 123,3 125,2 126,1 124,3 126,9
E Vesi- ja jätehuolto 125,3 124,1 125,7 127,0 127,5 128,4 127,1 131,9
Tuntipalkkaiset 116,5 115,7 116,7 118,5 119,5 119,7 118,6 122,4
Kuukausipalkkaiset 126,3 125,0 126,7 127,9 128,3 129,4 128,1 132,9
F Rakentaminen 123,1 121,7 123,5 125,1 125,5 126,5 125,2 127,5
Tuntipalkkaiset 121,8 120,4 122,2 123,6 123,6 125,1 123,6 126,3
Kuukausipalkkaiset 126,2 124,7 126,5 128,9 130,1 129,9 128,8 130,4
G Kauppa 120,4 118,6 120,6 123,3 123,4 124,1 122,9 124,5
Tuntipalkkaiset 119,9 117,8 120,2 120,9 121,3 124,4 121,7 124,9
Kuukausipalkkaiset 120,4 118,7 120,7 123,4 123,5 124,1 122,9 124,5
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 117,1 115,3 117,3 118,0 118,3 121,2 118,7 121,7
Tuntipalkkaiset 120,0 117,9 120,3 121,0 121,4 124,6 121,8 125,1
Kuukausipalkkaiset 116,1 114,4 116,3 116,9 117,3 120,1 117,6 120,5
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 121,0 119,2 121,2 124,2 124,3 124,6 123,6 125,0
H Kuljetus ja varastointi 122,9 122,4 123,4 124,4 124,5 125,6 124,5 127,9
Tuntipalkkaiset 123,1 122,8 123,6 124,6 124,6 126,3 124,7 129,4
Kuukausipalkkaiset 122,8 122,0 123,2 124,2 124,5 125,0 124,2 126,4
49-51 Kuljetus 123,7 122,7 124,3 125,6 126,2 126,9 125,8 129,5
Tuntipalkkaiset 125,9 124,6 126,3 127,3 127,6 128,9 127,5 132,7
Kuukausipalkkaiset 121,1 120,4 121,9 123,7 124,4 124,5 123,6 125,7
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,9 123,0 122,7 123,2 122,4 122,7 122,7 124,8
Tuntipalkkaiset 118,8 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6
Kuukausipalkkaiset 123,8 122,9 123,2 123,2 122,7 122,9 123,0 124,6
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 118,3 117,4 118,2 120,6 120,5 120,4 119,9 120,9
J Informaatio ja viestintä 121,6 120,0 121,9 122,2 122,2 124,6 122,7 125,5
61 Televiestintä 125,9 123,9 126,0 125,9 126,1 128,8 126,7 130,2
Tuntipalkkaiset 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8 128,9
Kuukausipalkkaiset 126,1 124,1 126,2 126,2 126,1 129,0 126,9 130,4
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 120,3 119,1 121,0 120,9 120,8 123,9 121,6 124,3
K Rahoitus ja vakuutus 124,7 122,8 124,8 125,6 126,4 128,9 126,4 129,9
64,66 Rahoitus 124,8 122,9 124,8 125,3 126,4 128,5 126,3 129,8
65 Vakuutus 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9 130,4
L Kiinteistöalan toiminta 127,7 125,6 129,6 131,4 131,8 132,3 131,3 132,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 120,9 119,9 121,4 122,0 122,0 124,1 122,4 124,9
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9 129,3 126,5 129,7
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 121,4 120,4 121,9 122,4 122,4 124,3 122,8 125,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 120,0 119,0 120,6 121,0 120,7 120,7 120,7 123,4
Tuntipalkkaiset 116,1 115,8 117,8 118,3 118,5 119,0 118,4 123,2
Kuukausipalkkaiset 121,6 120,4 121,8 122,1 121,7 121,5 121,8 123,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3 127,8 126,8 129,5
841 Julkinen hallinto 124,7 123,5 125,7 127,5 128,5 129,0 127,7 131,1
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 124,6 123,5 125,3 126,3 126,4 126,2 126,1 127,5
P Koulutus 121,8 121,2 122,2 124,4 125,3 125,6 124,4 127,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 121,4 120,5 121,6 123,4 124,6 124,8 123,6 127,6
86 Terveydenhuoltopalvelut 121,8 120,9 122,3 124,3 125,6 126,0 124,6 128,9
87-88 Sosiaalipalvelut 120,8 119,9 120,8 122,1 123,2 123,2 122,3 125,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 118,4 117,4 118,8 120,5 121,1 122,0 120,6 123,2
S Muu palvelutoiminta 120,4 119,5 120,6 122,2 123,3 123,5 122,4 125,3
9491 Seurakunnat 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0 123,5

Lähde: Ansiotasoindeksi 2012, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 31.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_006_fi.html