Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011* 2012/1*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 118,5 117,7 119,2 120,7 121,5 122,9 121,1 124,5
Timavlönade 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6 123,0
Månadsavlönade 118,9 117,7 119,5 121,6 122,4 123,8 121,8 125,2
C Tillverkning 119,2 117,5 118,7 119,3 119,6 122,0 119,9 122,3
Timavlönade 118,6 116,5 117,7 118,4 118,9 121,7 119,2 121,7
Månadsavlönade 119,9 118,5 119,8 120,4 120,4 122,4 120,8 123,0
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 122,5 121,0 122,6 124,1 124,3 124,6 123,9 124,9
Timavlönade 121,6 120,4 121,5 123,0 122,9 123,3 122,7 123,5
Månadsavlönade 123,4 121,5 123,5 125,1 125,5 125,8 125,0 126,1
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 115,9 117,7 116,4 118,5 119,6 120,1 118,6 122,1
Timavlönade 114,5 116,9 114,8 117,0 118,2 118,8 117,2 121,0
Månadsavlönade 119,6 119,6 120,2 122,2 123,0 123,3 122,2 125,1
16 Tillverkning av trä 119,9 118,2 120,5 121,4 121,2 122,5 121,4 123,4
Timavlönade 118,6 116,5 119,2 119,7 118,9 120,4 119,6 121,6
Månadsavlönade 123,1 122,4 123,9 125,6 126,8 127,6 126,0 128,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,4 116,9 117,4 119,8 120,9 122,2 120,1 122,6
Timavlönade 116,9 116,2 116,5 118,7 119,7 121,3 119,0 121,5
Månadsavlönade 118,5 118,3 119,2 122,3 123,6 124,3 122,4 124,8
19-22 Kemisk industri 119,6 118,5 119,7 121,9 123,2 123,7 122,1 126,0
Timavlönade 117,1 115,7 117,2 119,3 120,8 121,5 119,7 123,8
Månadsavlönade 122,6 121,9 122,9 125,0 126,1 126,4 125,1 128,8
23 Tillverkning av mineralprodukter 122,8 121,5 123,1 125,5 126,6 127,5 125,7 128,9
Timavlönade 123,4 121,9 123,6 126,0 127,1 128,1 126,2 129,8
Månadsavlönade 121,1 120,4 121,8 124,2 125,3 125,8 124,3 126,5
24-30 Metallindustri 118,6 116,3 117,6 117,2 117,1 120,8 118,2 120,4
Timavlönade 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5 121,2 117,7 120,0
Månadsavlönade 118,7 117,1 118,4 118,1 117,7 120,4 118,6 120,7
24 Metalframställning timavlönade 117,5 113,7 115,2 114,4 115,1 120,3 116,2 119,1
25 Metalvarorpr. timavlönade 121,1 117,4 118,9 118,1 119,3 125,0 120,3 123,8
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 119,2 115,8 117,1 116,5 116,9 121,8 118,1 120,6
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 117,2 114,7 115,8 115,8 115,3 119,4 116,6 118,2
31 Tillverkning av möbler 118,6 117,5 119,8 120,4 121,1 122,5 121,0 123,7
Timavlönade 117,9 116,8 119,1 119,8 120,5 121,7 120,3 123,1
Månadsavlönade 122,7 121,6 123,2 123,6 124,7 126,7 124,6 127,0
D El- gas- och värme försörjning 119,9 119,3 120,3 120,6 122,6 123,7 121,8 124,6
Timavlönade 115,1 114,4 115,1 114,8 116,8 118,2 116,2 119,4
Månadsavlönade 122,0 121,6 122,7 123,3 125,2 126,1 124,3 126,9
E Vattenförsöjn. och avfall 125,3 124,1 125,7 127,0 127,5 128,4 127,1 131,9
Timavlönade 116,5 115,7 116,7 118,5 119,5 119,7 118,6 122,4
Månadsavlönade 126,3 125,0 126,7 127,9 128,3 129,4 128,1 132,9
F Byggverksamhet 123,1 121,7 123,5 125,1 125,5 126,5 125,2 127,5
Timavlönade 121,8 120,4 122,2 123,6 123,6 125,1 123,6 126,3
Månadsavlönade 126,2 124,7 126,5 128,9 130,1 129,9 128,8 130,4
G Handel 120,4 118,6 120,6 123,3 123,4 124,1 122,9 124,5
Timavlönade 119,9 117,8 120,2 120,9 121,3 124,4 121,7 124,9
Månadsavlönade 120,4 118,7 120,7 123,4 123,5 124,1 122,9 124,5
45 Motorfordonshandel och service 117,1 115,3 117,3 118,0 118,3 121,2 118,7 121,7
Timavlönade 120,0 117,9 120,3 121,0 121,4 124,6 121,8 125,1
Månadsavlönade 116,1 114,4 116,3 116,9 117,3 120,1 117,6 120,5
46-47 Parti och detaljhandel 121,0 119,2 121,2 124,2 124,3 124,6 123,6 125,0
H Transport och magasinering 122,9 122,4 123,4 124,4 124,5 125,6 124,5 127,9
Timavlönade 123,1 122,8 123,6 124,6 124,6 126,3 124,7 129,4
Månadsavlönade 122,8 122,0 123,2 124,2 124,5 125,0 124,2 126,4
49-51 Transport 123,7 122,7 124,3 125,6 126,2 126,9 125,8 129,5
Timavlönade 125,9 124,6 126,3 127,3 127,6 128,9 127,5 132,7
Månadsavlönade 121,1 120,4 121,9 123,7 124,4 124,5 123,6 125,7
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,9 123,0 122,7 123,2 122,4 122,7 122,7 124,8
Timavlönade 118,8 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6
Månadsavlönade 123,8 122,9 123,2 123,2 122,7 122,9 123,0 124,6
I Hotell och restaurang 118,3 117,4 118,2 120,6 120,5 120,4 119,9 120,9
J Information och kommunikation 121,6 120,0 121,9 122,2 122,2 124,6 122,7 125,5
61 Telekommunikation 125,9 123,9 126,0 125,9 126,1 128,8 126,7 130,2
Timavlönade 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8 128,9
Månadsavlönade 126,1 124,1 126,2 126,2 126,1 129,0 126,9 130,4
62-63 IT- och informationstjänster 120,3 119,1 121,0 120,9 120,8 123,9 121,6 124,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 124,7 122,8 124,8 125,6 126,4 128,9 126,4 129,9
64,66 Finansförmedling 124,8 122,9 124,8 125,3 126,4 128,5 126,3 129,8
65 Försäkring 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9 130,4
L Fastighetsverksamhet 127,7 125,6 129,6 131,4 131,8 132,3 131,3 132,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 120,9 119,9 121,4 122,0 122,0 124,1 122,4 124,9
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9 129,3 126,5 129,7
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 121,4 120,4 121,9 122,4 122,4 124,3 122,8 125,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 120,0 119,0 120,6 121,0 120,7 120,7 120,7 123,4
Timavlönade 116,1 115,8 117,8 118,3 118,5 119,0 118,4 123,2
Månadsavlönade 121,6 120,4 121,8 122,1 121,7 121,5 121,8 123,5
O Offentlig förvaltning, försvar 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3 127,8 126,8 129,5
841 Offentlig förvaltning 124,7 123,5 125,7 127,5 128,5 129,0 127,7 131,1
842 Offentliga tjänster 124,6 123,5 125,3 126,3 126,4 126,2 126,1 127,5
P Utbildning 121,8 121,2 122,2 124,4 125,3 125,6 124,4 127,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 121,4 120,5 121,6 123,4 124,6 124,8 123,6 127,6
86 Hälso- och sjukvård 121,8 120,9 122,3 124,3 125,6 126,0 124,6 128,9
87-88 Sociala tjänster 120,8 119,9 120,8 122,1 123,2 123,2 122,3 125,7
R Kultur, nöje och fritid 118,4 117,4 118,8 120,5 121,1 122,0 120,6 123,2
S Annan serviceverksamhet 120,4 119,5 120,6 122,2 123,3 123,5 122,4 125,3
9491 Religiösa samfundt 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0 123,5

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_006_sv.html