Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 117,7 119,0 120,5 121,1 122,4 120,7 124,0 125,3
Tuntipalkkaiset 117,7 118,2 118,1 118,5 119,6 118,6 121,4 123,4
Kuukausipalkkaiset 117,7 119,5 121,6 122,4 123,8 121,8 125,2 126,3
C Teollisuus 117,5 118,7 119,3 119,5 121,9 119,9 122,2 123,3
Tuntipalkkaiset 116,5 117,7 118,4 118,8 121,6 119,1 121,6 122,8
Kuukausipalkkaiset 118,5 119,8 120,3 120,4 122,3 120,7 122,9 123,9
10-11 Elintarviketeollisuus 121,0 122,6 124,1 124,3 124,6 123,9 124,9 127,6
Tuntipalkkaiset 120,4 121,5 123,0 122,9 123,3 122,7 123,5 126,5
Kuukausipalkkaiset 121,5 123,5 125,1 125,5 125,8 125,0 126,1 128,5
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,7 116,4 118,5 119,6 120,1 118,6 122,1 123,5
Tuntipalkkaiset 116,9 114,8 117,0 118,2 118,8 117,2 121,0 122,2
Kuukausipalkkaiset 119,6 120,2 122,2 123,0 123,3 122,2 125,1 126,8
16 Sahateollisuus 118,2 120,5 121,3 121,1 122,3 121,3 123,2 124,9
Tuntipalkkaiset 116,5 119,2 119,7 118,8 120,2 119,5 121,4 123,6
Kuukausipalkkaiset 122,4 123,8 125,5 126,6 127,3 125,8 127,7 128,1
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 116,9 117,4 119,8 120,9 122,2 120,1 122,6 125,6
Tuntipalkkaiset 116,2 116,5 118,7 119,7 121,3 119,0 121,5 124,4
Kuukausipalkkaiset 118,3 119,2 122,3 123,6 124,3 122,4 124,8 128,3
19-22 Kemian teollisuus 118,5 119,7 121,9 123,2 123,7 122,1 126,0 127,4
Tuntipalkkaiset 115,7 117,2 119,3 120,8 121,5 119,7 123,8 125,1
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,9 125,0 126,1 126,4 125,1 128,8 130,2
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,5 123,1 125,5 126,6 127,5 125,7 128,9 131,1
Tuntipalkkaiset 121,9 123,6 126,0 127,1 128,1 126,2 129,8 131,9
Kuukausipalkkaiset 120,4 121,8 124,2 125,3 125,8 124,3 126,5 128,9
24-30 Metalliteollisuus 116,3 117,6 117,2 117,0 120,7 118,1 120,3 120,6
Tuntipalkkaiset 115,4 116,6 116,2 116,4 121,1 117,6 119,9 120,2
Kuukausipalkkaiset 117,1 118,4 118,0 117,6 120,3 118,6 120,6 120,9
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 113,7 115,2 114,4 115,1 120,3 116,2 119,1 119,3
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 117,4 118,7 117,8 118,7 124,3 119,9 123,0 123,3
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 115,8 117,1 116,5 116,9 121,8 118,1 120,6 120,9
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 114,7 115,8 115,8 115,3 119,4 116,6 118,2 118,4
31 Huonekalujen valmistus 117,5 119,5 119,8 120,2 121,2 120,2 122,4 123,1
Tuntipalkkaiset 116,8 118,8 119,1 119,4 120,2 119,4 121,6 122,4
Kuukausipalkkaiset 121,6 123,2 123,6 124,7 126,7 124,6 127,0 127,2
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 119,3 120,3 120,6 122,6 123,7 121,8 124,6 124,8
Tuntipalkkaiset 114,4 115,1 114,8 116,8 118,2 116,2 119,4 119,7
Kuukausipalkkaiset 121,6 122,7 123,3 125,2 126,1 124,3 126,9 127,1
E Vesi- ja jätehuolto 124,1 125,5 126,6 127,0 127,7 126,7 131,2 132,1
Tuntipalkkaiset 115,7 116,7 118,5 119,5 119,7 118,6 122,4 122,4
Kuukausipalkkaiset 125,0 126,5 127,5 127,8 128,6 127,6 132,2 133,2
F Rakentaminen 121,7 123,5 125,2 125,6 126,6 125,3 127,7 129,1
Tuntipalkkaiset 120,4 122,2 123,7 123,8 125,3 123,7 126,5 127,7
Kuukausipalkkaiset 124,7 126,5 128,9 130,1 129,9 128,9 130,4 132,5
G Kauppa 118,6 120,7 123,3 123,4 124,2 122,9 124,6 127,2
Tuntipalkkaiset 117,8 120,7 121,9 122,8 126,4 122,9 126,9 127,2
Kuukausipalkkaiset 118,7 120,7 123,3 123,5 124,1 122,9 124,5 127,2
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 115,3 117,5 118,3 118,7 121,8 119,1 122,3 122,5
Tuntipalkkaiset 117,9 120,8 122,0 122,9 126,6 123,1 127,1 127,3
Kuukausipalkkaiset 114,4 116,3 116,9 117,3 120,1 117,6 120,6 120,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 119,2 121,2 124,2 124,3 124,6 123,6 125,0 128,0
H Kuljetus ja varastointi 122,4 123,3 124,3 124,4 125,5 124,4 127,7 129,1
Tuntipalkkaiset 122,8 123,4 124,2 124,0 125,6 124,3 128,7 129,9
Kuukausipalkkaiset 122,0 123,3 124,4 124,8 125,4 124,5 126,8 128,4
49-51 Kuljetus 122,7 124,2 125,4 125,7 126,3 125,4 128,9 130,2
Tuntipalkkaiset 124,6 126,0 126,7 126,8 127,9 126,9 131,6 132,8
Kuukausipalkkaiset 120,4 122,0 123,7 124,4 124,5 123,7 125,8 127,1
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 123,0 122,9 123,7 123,0 123,5 123,3 125,6 128,0
Tuntipalkkaiset 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6 129,3
Kuukausipalkkaiset 122,9 123,5 123,7 123,5 124,0 123,7 125,6 127,7
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 117,4 118,2 120,6 120,5 120,4 119,9 120,9 123,7
J Informaatio ja viestintä 120,0 121,8 122,0 122,0 124,2 122,5 125,1 125,8
61 Televiestintä 123,9 126,0 125,9 126,1 128,8 126,7 130,2 130,5
Tuntipalkkaiset 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8 128,9 129,1
Kuukausipalkkaiset 124,1 126,2 126,2 126,1 129,0 126,9 130,4 130,7
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 119,1 120,8 120,6 120,4 123,3 121,3 123,7 123,9
K Rahoitus ja vakuutus 122,8 124,6 125,3 126,0 128,3 126,0 129,3 129,6
64,66 Rahoitus 122,9 124,6 125,0 125,8 127,8 125,8 129,0 129,3
65 Vakuutus 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9 130,4 130,7
L Kiinteistöalan toiminta 125,6 128,4 129,1 128,4 127,7 128,4 128,1 130,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 119,9 121,4 121,9 121,9 124,0 122,3 124,7 125,7
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 123,0 124,6 124,3 124,0 126,7 124,9 127,1 127,6
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 120,4 121,9 122,3 122,3 124,1 122,7 125,1 125,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 119,0 121,2 122,3 122,6 123,3 122,4 126,1 127,4
Tuntipalkkaiset 115,8 117,7 118,1 118,2 118,7 118,2 122,8 123,3
Kuukausipalkkaiset 120,4 122,8 124,1 124,6 125,4 124,2 127,6 129,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 123,3 125,5 127,3 128,2 128,9 127,5 130,5 132,0
841 Julkinen hallinto 123,5 125,7 127,5 128,5 129,0 127,7 131,1 132,2
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 123,5 126,0 127,7 128,4 128,9 127,7 130,3 132,4
P Koulutus 121,2 122,2 124,4 125,3 125,6 124,4 127,9 128,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 120,5 121,7 123,5 124,7 125,0 123,7 127,7 127,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 120,9 122,3 124,3 125,6 126,0 124,6 128,9 129,0
87-88 Sosiaalipalvelut 119,9 120,9 122,3 123,4 123,4 122,5 126,0 126,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 117,4 118,6 120,1 120,6 121,3 120,2 122,5 123,2
S Muu palvelutoiminta 119,5 120,4 121,9 122,9 123,0 122,1 124,8 126,2
9491 Seurakunnat 117,3 117,5 118,7 119,8 119,8 119,0 122,0 123,2

Lähde: Ansiotasoindeksi 2012, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 31.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2012/02/ati_2012_02_2012-08-31_tau_006_fi.html