Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 117,7 119,0 120,5 121,1 122,4 120,7 124,0 125,3
Timavlönade 117,7 118,2 118,1 118,5 119,6 118,6 121,4 123,4
Månadsavlönade 117,7 119,5 121,6 122,4 123,8 121,8 125,2 126,3
C Tillverkning 117,5 118,7 119,3 119,5 121,9 119,9 122,2 123,3
Timavlönade 116,5 117,7 118,4 118,8 121,6 119,1 121,6 122,8
Månadsavlönade 118,5 119,8 120,3 120,4 122,3 120,7 122,9 123,9
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 121,0 122,6 124,1 124,3 124,6 123,9 124,9 127,6
Timavlönade 120,4 121,5 123,0 122,9 123,3 122,7 123,5 126,5
Månadsavlönade 121,5 123,5 125,1 125,5 125,8 125,0 126,1 128,5
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,7 116,4 118,5 119,6 120,1 118,6 122,1 123,5
Timavlönade 116,9 114,8 117,0 118,2 118,8 117,2 121,0 122,2
Månadsavlönade 119,6 120,2 122,2 123,0 123,3 122,2 125,1 126,8
16 Tillverkning av trä 118,2 120,5 121,3 121,1 122,3 121,3 123,2 124,9
Timavlönade 116,5 119,2 119,7 118,8 120,2 119,5 121,4 123,6
Månadsavlönade 122,4 123,8 125,5 126,6 127,3 125,8 127,7 128,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 116,9 117,4 119,8 120,9 122,2 120,1 122,6 125,6
Timavlönade 116,2 116,5 118,7 119,7 121,3 119,0 121,5 124,4
Månadsavlönade 118,3 119,2 122,3 123,6 124,3 122,4 124,8 128,3
19-22 Kemisk industri 118,5 119,7 121,9 123,2 123,7 122,1 126,0 127,4
Timavlönade 115,7 117,2 119,3 120,8 121,5 119,7 123,8 125,1
Månadsavlönade 121,9 122,9 125,0 126,1 126,4 125,1 128,8 130,2
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,5 123,1 125,5 126,6 127,5 125,7 128,9 131,1
Timavlönade 121,9 123,6 126,0 127,1 128,1 126,2 129,8 131,9
Månadsavlönade 120,4 121,8 124,2 125,3 125,8 124,3 126,5 128,9
24-30 Metallindustri 116,3 117,6 117,2 117,0 120,7 118,1 120,3 120,6
Timavlönade 115,4 116,6 116,2 116,4 121,1 117,6 119,9 120,2
Månadsavlönade 117,1 118,4 118,0 117,6 120,3 118,6 120,6 120,9
24 Metallframställning timavlönade 113,7 115,2 114,4 115,1 120,3 116,2 119,1 119,3
25 Metallvarutillverkning timavlönade 117,4 118,7 117,8 118,7 124,3 119,9 123,0 123,3
26-27 Elektronikvaror och elapparatur timavlönade 115,8 117,1 116,5 116,9 121,8 118,1 120,6 120,9
28-30 Maskiner och transprortmedel timavlönade 114,7 115,8 115,8 115,3 119,4 116,6 118,2 118,4
31 Tillverkning av möbler 117,5 119,5 119,8 120,2 121,2 120,2 122,4 123,1
Timavlönade 116,8 118,8 119,1 119,4 120,2 119,4 121,6 122,4
Månadsavlönade 121,6 123,2 123,6 124,7 126,7 124,6 127,0 127,2
D El- gas- och värme försörjning 119,3 120,3 120,6 122,6 123,7 121,8 124,6 124,8
Timavlönade 114,4 115,1 114,8 116,8 118,2 116,2 119,4 119,7
Månadsavlönade 121,6 122,7 123,3 125,2 126,1 124,3 126,9 127,1
E Vattenförsöjn. och avfall 124,1 125,5 126,6 127,0 127,7 126,7 131,2 132,1
Timavlönade 115,7 116,7 118,5 119,5 119,7 118,6 122,4 122,4
Månadsavlönade 125,0 126,5 127,5 127,8 128,6 127,6 132,2 133,2
F Byggverksamhet 121,7 123,5 125,2 125,6 126,6 125,3 127,7 129,1
Timavlönade 120,4 122,2 123,7 123,8 125,3 123,7 126,5 127,7
Månadsavlönade 124,7 126,5 128,9 130,1 129,9 128,9 130,4 132,5
G Handel 118,6 120,7 123,3 123,4 124,2 122,9 124,6 127,2
Timavlönade 117,8 120,7 121,9 122,8 126,4 122,9 126,9 127,2
Månadsavlönade 118,7 120,7 123,3 123,5 124,1 122,9 124,5 127,2
45 Motorfordonshandel och service 115,3 117,5 118,3 118,7 121,8 119,1 122,3 122,5
Timavlönade 117,9 120,8 122,0 122,9 126,6 123,1 127,1 127,3
Månadsavlönade 114,4 116,3 116,9 117,3 120,1 117,6 120,6 120,9
46-47 Parti och detaljhandel 119,2 121,2 124,2 124,3 124,6 123,6 125,0 128,0
H Transport och magasinering 122,4 123,3 124,3 124,4 125,5 124,4 127,7 129,1
Timavlönade 122,8 123,4 124,2 124,0 125,6 124,3 128,7 129,9
Månadsavlönade 122,0 123,3 124,4 124,8 125,4 124,5 126,8 128,4
49-51 Transport 122,7 124,2 125,4 125,7 126,3 125,4 128,9 130,2
Timavlönade 124,6 126,0 126,7 126,8 127,9 126,9 131,6 132,8
Månadsavlönade 120,4 122,0 123,7 124,4 124,5 123,7 125,8 127,1
52 Magasinering och stödtj. till transport 123,0 122,9 123,7 123,0 123,5 123,3 125,6 128,0
Timavlönade 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6 129,3
Månadsavlönade 122,9 123,5 123,7 123,5 124,0 123,7 125,6 127,7
I Hotell och restaurang 117,4 118,2 120,6 120,5 120,4 119,9 120,9 123,7
J Information och kommunikation 120,0 121,8 122,0 122,0 124,2 122,5 125,1 125,8
61 Telekommunikation 123,9 126,0 125,9 126,1 128,8 126,7 130,2 130,5
Timavlönade 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8 128,9 129,1
Månadsavlönade 124,1 126,2 126,2 126,1 129,0 126,9 130,4 130,7
62-63 IT- och informationstjänster 119,1 120,8 120,6 120,4 123,3 121,3 123,7 123,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 122,8 124,6 125,3 126,0 128,3 126,0 129,3 129,6
64,66 Finansförmedling 122,9 124,6 125,0 125,8 127,8 125,8 129,0 129,3
65 Försäkring 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9 130,4 130,7
L Fastighetsverksamhet 125,6 128,4 129,1 128,4 127,7 128,4 128,1 130,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,9 121,4 121,9 121,9 124,0 122,3 124,7 125,7
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 123,0 124,6 124,3 124,0 126,7 124,9 127,1 127,6
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 120,4 121,9 122,3 122,3 124,1 122,7 125,1 125,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 119,0 121,2 122,3 122,6 123,3 122,4 126,1 127,4
Timavlönade 115,8 117,7 118,1 118,2 118,7 118,2 122,8 123,3
Månadsavlönade 120,4 122,8 124,1 124,6 125,4 124,2 127,6 129,3
O Offentlig förvaltning, försvar 123,3 125,5 127,3 128,2 128,9 127,5 130,5 132,0
841 Offentlig förvaltning 123,5 125,7 127,5 128,5 129,0 127,7 131,1 132,2
842 Offentliga tjänster 123,5 126,0 127,7 128,4 128,9 127,7 130,3 132,4
P Utbildning 121,2 122,2 124,4 125,3 125,6 124,4 127,9 128,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 120,5 121,7 123,5 124,7 125,0 123,7 127,7 127,9
86 Hälso- och sjukvård 120,9 122,3 124,3 125,6 126,0 124,6 128,9 129,0
87-88 Sociala tjänster 119,9 120,9 122,3 123,4 123,4 122,5 126,0 126,4
R Kultur, nöje och fritid 117,4 118,6 120,1 120,6 121,3 120,2 122,5 123,2
S Annan serviceverksamhet 119,5 120,4 121,9 122,9 123,0 122,1 124,8 126,2
9491 Religiösa samfundt 117,3 117,5 118,7 119,8 119,8 119,0 122,0 123,2

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/02/ati_2012_02_2012-08-31_tau_006_sv.html