Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) 1)

  2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 120,3 121,8 122,4 123,8 122,1 126,3 127,6 128,3
Tuntipalkkaiset 118,2 118,1 118,5 119,6 118,6 122,3 124,2 125,2
Kuukausipalkkaiset 121,4 123,6 124,3 125,8 123,8 127,8 127,9 128,0
C Teollisuus 118,3 118,9 119,1 121,5 119,5 122,3 123,4 123,7
Tuntipalkkaiset 117,3 118,0 118,4 121,2 118,7 121,8 123,0 123,4
Kuukausipalkkaiset 119,4 119,9 120,0 121,9 120,3 122,9 123,8 124,2
10-11 Elintarviketeollisuus 123,5 125,1 125,2 125,6 124,9 126,3 129,5 129,8
Tuntipalkkaiset 121,4 122,9 122,8 123,2 122,6 124,0 127,0 127,2
Kuukausipalkkaiset 125,5 127,1 127,5 127,8 126,9 128,5 131,8 132,0
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 115,3 117,4 118,5 119,0 117,6 121,4 123,0 123,1
Tuntipalkkaiset 113,8 116,0 117,2 117,8 116,2 120,6 121,8 121,9
Kuukausipalkkaiset 119,2 121,1 121,9 122,2 121,1 124,0 126,1 126,4
16 Sahateollisuus 121,5 122,3 122,1 123,3 122,3 124,8 126,5 127,1
Tuntipalkkaiset 120,0 120,6 119,7 121,1 120,4 123,0 125,3 125,6
Kuukausipalkkaiset 125,0 126,7 127,9 128,6 127,0 129,4 129,7 131,1
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 118,5 121,0 122,1 123,4 121,3 124,3 127,3 127,8
Tuntipalkkaiset 116,4 118,6 119,6 121,2 118,9 121,9 124,8 125,3
Kuukausipalkkaiset 122,9 126,1 127,4 128,2 126,2 129,3 132,7 133,1
19-22 Kemian teollisuus 119,7 121,9 123,2 123,6 122,1 126,4 127,8 128,1
Tuntipalkkaiset 116,6 118,6 120,2 120,7 119,0 123,6 124,9 125,1
Kuukausipalkkaiset 123,6 125,8 126,9 127,2 125,9 130,0 131,4 131,6
23 Mineraalituotteiden valmistus 122,9 125,3 126,4 127,3 125,5 128,8 131,1 131,8
Tuntipalkkaiset 123,3 125,7 126,8 127,8 125,9 130,2 132,2 132,4
Kuukausipalkkaiset 121,9 124,3 125,3 125,9 124,3 126,8 129,2 130,3
24-30 Metalliteollisuus 116,4 116,0 115,9 119,5 116,9 119,7 120,0 120,2
Tuntipalkkaiset 115,9 115,5 115,6 120,4 116,8 119,7 120,0 120,2
Kuukausipalkkaiset 116,8 116,5 116,0 118,7 117,0 119,4 119,7 120,0
24 Metallien jalostus tp. 114,5 113,7 114,4 119,5 115,5 118,8 119,1 119,3
25 Metallituotteet tp. 118,0 117,0 118,0 123,5 119,1 122,8 123,1 123,3
26-27 Sähkötekninen tp. 116,4 115,8 116,2 121,1 117,4 120,4 120,7 120,9
28-30 Kone ja kulkun. tp. 115,1 115,1 114,6 118,7 115,9 118,0 118,2 118,5
31 Huonekalujen valmistus 119,2 119,6 119,9 121,0 119,9 122,6 123,2 123,6
Tuntipalkkaiset 118,7 119,1 119,3 120,2 119,3 122,2 123,0 123,1
Kuukausipalkkaiset 121,8 122,3 123,3 125,3 123,2 126,0 126,3 127,2
D Sähkö, kaasu ja lämpö 120,1 120,4 122,3 123,4 121,5 124,5 124,7 125,7
Tuntipalkkaiset 114,0 113,7 115,7 117,1 115,1 118,8 119,0 120,0
Kuukausipalkkaiset 122,8 123,4 125,3 126,2 124,4 127,1 127,3 128,4
E Vesi- ja jätehuolto 126,7 127,8 128,1 128,9 127,9 131,8 132,3 132,4
Tuntipalkkaiset 117,1 118,9 119,9 120,1 119,0 123,4 124,3 124,4
Kuukausipalkkaiset 127,7 128,7 129,0 129,8 128,8 132,1 132,3 132,4
F Rakentaminen 123,1 124,8 125,3 126,2 124,9 127,4 128,6 129,1
Tuntipalkkaiset 122,1 123,6 123,7 125,2 123,6 126,5 127,2 127,5
Kuukausipalkkaiset 125,5 127,9 129,0 128,7 127,8 129,6 131,8 132,9
G Kauppa 120,8 123,4 123,6 124,3 123,0 125,3 128,1 128,3
Tuntipalkkaiset 120,8 122,0 122,9 126,5 123,1 129,0 131,0 131,2
Kuukausipalkkaiset 120,8 123,5 123,6 124,2 123,0 125,2 127,9 128,2
45 Moottoriajon. kauppa 117,2 118,0 118,5 121,5 118,8 122,7 123,6 123,9
Tuntipalkkaiset 121,0 122,1 123,1 126,7 123,2 128,7 131,0 131,2
Kuukausipalkkaiset 115,8 116,5 116,8 119,6 117,2 120,5 120,9 121,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 121,5 124,4 124,5 124,8 123,8 125,8 128,9 129,1
H Kuljetus ja varastointi 123,6 124,6 124,8 125,7 124,7 127,9 129,7 129,9
Tuntipalkkaiset 123,3 124,1 124,0 125,5 124,2 128,8 130,1 129,9
Kuukausipalkkaiset 124,0 125,1 125,5 126,0 125,2 127,2 129,4 129,8
49-51 Kuljetus 124,5 125,7 126,1 126,6 125,7 128,8 131,0 131,4
Tuntipalkkaiset 125,9 126,6 126,7 127,8 126,7 131,4 132,7 132,9
Kuukausipalkkaiset 122,8 124,7 125,3 125,3 124,5 126,1 129,0 129,6
52 Liikennettä palveleva toiminta 123,4 124,2 123,5 124,0 123,8 126,2 128,3 127,7
Tuntipalkkaiset 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6 129,4 126,4
Kuukausipalkkaiset 124,1 124,3 124,1 124,6 124,3 126,1 127,5 127,8
I Majoitus ja ravitseminen 118,6 121,0 120,9 120,7 120,3 121,9 124,6 124,8
J Informaatio ja viestintä 121,9 122,1 122,1 124,4 122,6 125,4 125,9 126,2
61 Televiestintä 125,5 125,4 125,7 128,4 126,3 130,5 130,8 131,0
Tuntipalkkaiset 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1 128,8 129,1 130,3
Kuukausipalkkaiset 125,8 125,8 125,7 128,6 126,5 130,7 131,0 131,2
62-63 Tietopalvelutoiminta 120,8 120,6 120,4 123,3 121,3 124,0 124,3 124,5
K Rahoitus ja vakuutus 127,4 128,1 128,8 131,2 128,9 132,7 132,9 133,2
64,66 Rahoitus 127,5 127,8 128,7 130,7 128,7 132,3 132,6 132,9
65 Vakuutus 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7 133,7 134,0 134,3
L Kiinteistöalan toiminta 130,6 131,3 130,6 129,8 130,6 130,9 134,2 134,4
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 121,1 121,5 121,6 123,6 122,0 124,8 125,7 125,9
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 123,6 123,3 122,9 125,7 123,9 126,5 126,8 127,1
71-72 Tekniset palvelut 121,6 122,1 122,1 123,9 122,4 125,2 125,9 126,1
N Hallinto- ja tukipalvelut 121,7 122,7 123,1 123,8 122,8 125,7 128,1 128,3
Tuntipalkkaiset 117,8 118,1 118,2 118,7 118,2 122,5 123,7 123,8
Kuukausipalkkaiset 123,4 124,7 125,2 126,0 124,8 127,4 130,1 130,4
O Julkinen hallinto 125,7 127,5 128,4 129,1 127,7 131,4 132,8 132,9
841 Julkinen hallinto 125,9 127,7 128,7 129,2 127,9 131,6 132,7 132,8
842 Maanpuolustus ja järjestys 125,5 127,2 128,0 128,5 127,3 130,3 132,3 132,5
P Koulutus 122,5 124,6 125,5 125,9 124,6 128,3 129,3 129,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 121,9 123,7 124,9 125,2 124,0 128,1 128,3 128,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 122,5 124,6 125,8 126,3 124,8 129,3 129,4 129,5
87-88 Sosiaalipalvelut 121,2 122,6 123,7 123,8 122,8 126,5 126,9 127,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 118,3 119,8 120,3 120,9 119,8 122,8 124,0 124,1
S Muu palvelutoiminta 120,1 121,6 122,7 122,8 121,8 124,5 126,1 126,5
9491 Seurakunnat 117,5 118,7 119,8 119,8 119,0 120,8 122,6 122,7
1) *=Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2012, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 5.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_008_fi.html