Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1)

  2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 120,3 121,8 122,4 123,8 122,1 126,3 127,6 128,3
Timavlönade 118,2 118,1 118,5 119,6 118,6 122,3 124,2 125,2
Månadsavlönade 121,4 123,6 124,3 125,8 123,8 127,8 127,9 128,0
C Tillverkning 118,3 118,9 119,1 121,5 119,5 122,3 123,4 123,7
Timavlönade 117,3 118,0 118,4 121,2 118,7 121,8 123,0 123,4
Månadsavlönade 119,4 119,9 120,0 121,9 120,3 122,9 123,8 124,2
10-11 Livsmedelsindustri 123,5 125,1 125,2 125,6 124,9 126,3 129,5 129,8
Timavlönade 121,4 122,9 122,8 123,2 122,6 124,0 127,0 127,2
Månadsavlönade 125,5 127,1 127,5 127,8 126,9 128,5 131,8 132,0
13-15 Textilvaru och kläder 115,3 117,4 118,5 119,0 117,6 121,4 123,0 123,1
Timavlönade 113,8 116,0 117,2 117,8 116,2 120,6 121,8 121,9
Månadsavlönade 119,2 121,1 121,9 122,2 121,1 124,0 126,1 126,4
16 Tillverkning av trä 121,5 122,3 122,1 123,3 122,3 124,8 126,5 127,1
Timavlönade 120,0 120,6 119,7 121,1 120,4 123,0 125,3 125,6
Månadsavlönade 125,0 126,7 127,9 128,6 127,0 129,4 129,7 131,1
17 Pappersvarutillverkning 118,5 121,0 122,1 123,4 121,3 124,3 127,3 127,8
Timavlönade 116,4 118,6 119,6 121,2 118,9 121,9 124,8 125,3
Månadsavlönade 122,9 126,1 127,4 128,2 126,2 129,3 132,7 133,1
19-22 Kemisk industri 119,7 121,9 123,2 123,6 122,1 126,4 127,8 128,1
Timavlönade 116,6 118,6 120,2 120,7 119,0 123,6 124,9 125,1
Månadsavlönade 123,6 125,8 126,9 127,2 125,9 130,0 131,4 131,6
23 Mineralprodukter 122,9 125,3 126,4 127,3 125,5 128,8 131,1 131,8
Timavlönade 123,3 125,7 126,8 127,8 125,9 130,2 132,2 132,4
Månadsavlönade 121,9 124,3 125,3 125,9 124,3 126,8 129,2 130,3
24-30 Metallindustri 116,4 116,0 115,9 119,5 116,9 119,7 120,0 120,2
Timavlönade 115,9 115,5 115,6 120,4 116,8 119,7 120,0 120,2
Månadsavlönade 116,8 116,5 116,0 118,7 117,0 119,4 119,7 120,0
24 Metallframställning timavl. 114,5 113,7 114,4 119,5 115,5 118,8 119,1 119,3
25 Metallvarutillverkn. timavl 118,0 117,0 118,0 123,5 119,1 122,8 123,1 123,3
26-27 Elektronik timavl. 116,4 115,8 116,2 121,1 117,4 120,4 120,7 120,9
28-30 Maskiner timavl. 115,1 115,1 114,6 118,7 115,9 118,0 118,2 118,5
31 Tillverkning av möbler 119,2 119,6 119,9 121,0 119,9 122,6 123,2 123,6
Timavlönade 118,7 119,1 119,3 120,2 119,3 122,2 123,0 123,1
Månadsavlönade 121,8 122,3 123,3 125,3 123,2 126,0 126,3 127,2
D Energi produktion 120,1 120,4 122,3 123,4 121,5 124,5 124,7 125,7
Timavlönade 114,0 113,7 115,7 117,1 115,1 118,8 119,0 120,0
Månadsavlönade 122,8 123,4 125,3 126,2 124,4 127,1 127,3 128,4
E Vattenförsörjning 126,7 127,8 128,1 128,9 127,9 131,8 132,3 132,4
Timavlönade 117,1 118,9 119,9 120,1 119,0 123,4 124,3 124,4
Månadsavlönade 127,7 128,7 129,0 129,8 128,8 132,1 132,3 132,4
F Byggverksamhet 123,1 124,8 125,3 126,2 124,9 127,4 128,6 129,1
Timavlönade 122,1 123,6 123,7 125,2 123,6 126,5 127,2 127,5
Månadsavlönade 125,5 127,9 129,0 128,7 127,8 129,6 131,8 132,9
G Handel 120,8 123,4 123,6 124,3 123,0 125,3 128,1 128,3
Timavlönade 120,8 122,0 122,9 126,5 123,1 129,0 131,0 131,2
Månadsavlönade 120,8 123,5 123,6 124,2 123,0 125,2 127,9 128,2
45 Motorfordonshandel 117,2 118,0 118,5 121,5 118,8 122,7 123,6 123,9
Timavlönade 121,0 122,1 123,1 126,7 123,2 128,7 131,0 131,2
Månadsavlönade 115,8 116,5 116,8 119,6 117,2 120,5 120,9 121,1
46-47 Handel 121,5 124,4 124,5 124,8 123,8 125,8 128,9 129,1
H Transport och magas. 123,6 124,6 124,8 125,7 124,7 127,9 129,7 129,9
Timavlönade 123,3 124,1 124,0 125,5 124,2 128,8 130,1 129,9
Månadsavlönade 124,0 125,1 125,5 126,0 125,2 127,2 129,4 129,8
49-51 Transport 124,5 125,7 126,1 126,6 125,7 128,8 131,0 131,4
Timavlönade 125,9 126,6 126,7 127,8 126,7 131,4 132,7 132,9
Månadsavlönade 122,8 124,7 125,3 125,3 124,5 126,1 129,0 129,6
52 Stödtj. till transport 123,4 124,2 123,5 124,0 123,8 126,2 128,3 127,7
Timavlönade 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6 129,4 126,4
Månadsavlönade 124,1 124,3 124,1 124,6 124,3 126,1 127,5 127,8
I Hotell och restaurang 118,6 121,0 120,9 120,7 120,3 121,9 124,6 124,8
J Informat. och kommunik. 121,9 122,1 122,1 124,4 122,6 125,4 125,9 126,2
61 Telekommunikation 125,5 125,4 125,7 128,4 126,3 130,5 130,8 131,0
Timavlönade 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1 128,8 129,1 130,3
Månadsavlönade 125,8 125,8 125,7 128,6 126,5 130,7 131,0 131,2
62-63 IT- och informationstj. 120,8 120,6 120,4 123,3 121,3 124,0 124,3 124,5
K Finans och försäkring 127,4 128,1 128,8 131,2 128,9 132,7 132,9 133,2
64,66 Finansförmedling 127,5 127,8 128,7 130,7 128,7 132,3 132,6 132,9
65 Försäkring 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7 133,7 134,0 134,3
L Fastighetsverksamhet 130,6 131,3 130,6 129,8 130,6 130,9 134,2 134,4
M Juridik, ekon., vetenskap 121,1 121,5 121,6 123,6 122,0 124,8 125,7 125,9
69-70 Juridik och ekonomi 123,6 123,3 122,9 125,7 123,9 126,5 126,8 127,1
71-72 Teknisk service 121,6 122,1 122,1 123,9 122,4 125,2 125,9 126,1
N Företagstjänster 121,7 122,7 123,1 123,8 122,8 125,7 128,1 128,3
Timavlönade 117,8 118,1 118,2 118,7 118,2 122,5 123,7 123,8
Månadsavlönade 123,4 124,7 125,2 126,0 124,8 127,4 130,1 130,4
O Offentlig förvaltning 125,7 127,5 128,4 129,1 127,7 131,4 132,8 132,9
841 Offentlig förvaltning 125,9 127,7 128,7 129,2 127,9 131,6 132,7 132,8
842 Offentliga tjänster 125,5 127,2 128,0 128,5 127,3 130,3 132,3 132,5
P Utbildning 122,5 124,6 125,5 125,9 124,6 128,3 129,3 129,4
Q Vård och sociala tjänster 121,9 123,7 124,9 125,2 124,0 128,1 128,3 128,4
86 Hälso- och sjukvård 122,5 124,6 125,8 126,3 124,8 129,3 129,4 129,5
87-88 Sociala tjänster 121,2 122,6 123,7 123,8 122,8 126,5 126,9 127,0
R Kultur, nöje och fritid 118,3 119,8 120,3 120,9 119,8 122,8 124,0 124,1
S Annan serviceverksamhet 120,1 121,6 122,7 122,8 121,8 124,5 126,1 126,5
9491 Religiösa samfund 117,5 118,7 119,8 119,8 119,0 120,8 122,6 122,7
1) *=Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_008_sv.html