Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.10.2017

Palkansaajien ansiot nousivat 0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat keskimäärin 0,2 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla nimellisansiot kohosivat 0,6 prosenttia. Julkisella sektorilla nimellisansiot puolestaan laskivat, valtiolla 1,0 prosenttia ja kuntasektorilla 1,1 prosenttia. Reaaliansiot laskivat keskimäärin 0,4 1) prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2017/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2017/3, vuosimuutosprosentti

Kilpailukykysopimus näkyy julkisen sektorin ansiokehityksessä

Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen leikkaus on huomioitu ansiotasoindeksissä ja se vaikuttaa negatiivisesti valtion ja kuntasektorin ansiotasoindeksiin vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2016 heinä–syyskuusta vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 0,6 prosenttia. Valtiolla ja kuntasektorilla nimellisansiot laskivat, valtiolla laskua oli 1,0 prosenttia ja kuntasektorilla 1,1 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat heinä–syyskuussa 0,5 prosenttia

Säännölliset ansiot nousivat vuoden 2017 heinä–syyskuussa 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 0,6 prosenttia, valtiolla 0,5 prosenttia ja kuntasektorilla 0,3 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kilpailukykysopimuksessa sovittuja lomarahaleikkauksia ei huomioida säännöllisen ansion indeksissä.

Seuraavassa kuviossa tarkastellaan ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin kehitystä vuosina 2015–2017. Tarkasteluun on valittu julkinen sektori ja se päättyy uusimpaan julkaistuun neljännekseen eli vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus näkyy valtiolla ja kuntasektorilla, joissa molemmissa ansiotasoindeksi laskee vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Säännöllisen ansion indeksissä vastaavaa laskua ei esiinny.

Ansiotasoindeksin (ATI) ja säännöllisen ansion indeksin (SANI) 2015=100 kehitys vuosina 2015–2017

Ansiotasoindeksin (ATI) ja säännöllisen ansion indeksin (SANI) 2015=100 kehitys vuosina 2015–2017

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2016 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2016 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2017 indeksit ovat vielä ennakollisia ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin. Lisäksi työvoimakustannusindeksin tulospalkkiotietoja käytetään tulospalkkioiden arvioimiseen ansiotasoindeksin ennakollisten indeksien laskennassa.


1) Ennakollinen tieto. Syyskuun 2017 kuluttajahintojen vuosimuutos julkaistaan 13.10.2017. Reaaliansioiden 3. neljänneksen vuosimuutos perustuu kuluttajahintojen vuosimuutokseen ainoastaan heinä- ja elokuulta 2017.

Lähde: Ansiotasoindeksi 2017, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (505,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 12.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2017/03/ati_2017_03_2017-10-12_tie_001_fi.html