Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 100,8 101,0 101,4 101,4 101,2 102,4 103,3 103,5
Tuntipalkkaiset 97,7 98,0 98,5 98,5 98,2 99,7 100,4 100,6
Kuukausipalkkaiset 102,0 102,0 102,5 102,4 102,2 103,4 104,3 104,6
C Teollisuus 100,7 100,8 100,8 101,2 100,9 102,3 102,8 103,0
Tuntipalkkaiset 100,7 100,7 100,7 101,3 100,9 102,1 102,5 102,7
Kuukausipalkkaiset 100,7 100,8 100,9 101,1 100,9 102,5 103,0 103,3
10-11 Elintarviketeollisuus 100,9 101,1 101,3 101,6 101,3 102,1 103,2 103,3
Tuntipalkkaiset 101,7 101,9 102,2 102,5 102,1 103,5 104,0 104,1
Kuukausipalkkaiset 100,6 100,8 100,9 101,1 100,8 101,4 102,8 102,9
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 103,3 103,3 103,3 103,5 103,4 104,0 105,3 105,4
Tuntipalkkaiset 102,7 102,8 102,8 102,9 102,8 104,0 104,7 104,8
Kuukausipalkkaiset 103,8 103,7 103,6 103,8 103,7 104,0 105,6 105,7
16 Sahateollisuus 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 102,4 103,1 103,2
Tuntipalkkaiset 100,6 100,7 100,9 101,0 100,8 102,1 102,8 102,9
Kuukausipalkkaiset 101,5 101,6 101,7 101,8 101,7 103,0 103,6 103,7
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 101,3 101,4 101,5 101,7 101,5 103,1 103,6 103,7
Tuntipalkkaiset 101,5 101,5 101,6 101,6 101,6 103,4 103,5 103,6
Kuukausipalkkaiset 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 102,8 103,7 103,8
19-22 Kemianteollisuus 101,5 101,7 101,9 102,0 101,8 103,2 104,0 104,2
Tuntipalkkaiset 100,6 100,8 100,9 101,0 100,8 102,2 103,0 103,2
Kuukausipalkkaiset 102,0 102,2 102,4 102,6 102,3 103,7 104,4 104,7
23 Mineraalituotteiden valmistus 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,1 101,0 102,3
Tuntipalkkaiset 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,9 100,7 101,9
Kuukausipalkkaiset 100,0 100,1 100,1 100,3 100,1 100,3 101,2 102,7
24-30 Metalliteollisuus 100,3 100,3 100,4 100,8 100,5 102,3 102,5 102,6
Tuntipalkkaiset 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,7 101,8 101,9
Kuukausipalkkaiset 100,3 100,5 100,6 100,8 100,5 102,6 102,8 103,0
24 Metallien jalostus tp. 100,8 100,9 100,9 102,3 101,2 103,0 103,1 103,2
25 Metallituotteet tp. 101,3 101,3 101,3 102,6 101,6 103,3 103,4 103,5
26-27 Sähkötekninen tp. 100,3 99,8 99,3 100,1 99,9 100,7 100,8 100,9
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 99,4 99,2 98,9 99,9 99,4 100,6 100,7 100,8
31 Huonekalujen valmistus 101,0 101,1 101,2 101,4 101,2 101,4 103,3 103,5
Tuntipalkkaiset 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 102,2 104,1 104,3
Kuukausipalkkaiset 100,3 100,3 100,2 100,4 100,3 100,4 102,2 102,4
D Sähkö, kaasu ja lämpö 101,0 101,3 101,5 101,7 101,4 101,7 103,4 103,7
Tuntipalkkaiset 100,8 100,8 100,8 100,7 100,8 100,7 102,0 102,7
Kuukausipalkkaiset 101,0 101,3 101,6 101,9 101,5 101,9 103,7 103,9
E Vesi- ja jätehuolto 100,9 101,0 101,1 101,1 101,0 101,8 102,7 103,0
Tuntipalkkaiset 101,4 101,4 101,3 101,2 101,3 102,1 102,9 103,0
Kuukausipalkkaiset 100,5 100,8 100,9 101,1 100,8 101,5 102,7 102,9
F Rakentaminen 101,7 101,5 101,5 101,9 101,7 102,1 102,8 103,9
Tuntipalkkaiset 101,8 101,1 100,9 101,5 101,3 101,7 102,0 103,1
Kuukausipalkkaiset 101,7 101,9 102,0 102,3 102,0 102,4 103,6 104,7
G Kauppa 101,2 101,4 101,4 101,6 101,4 101,8 103,5 103,6
Tuntipalkkaiset 102,0 102,4 102,8 103,3 102,6 104,2 104,9 105,0
Kuukausipalkkaiset 101,2 101,3 101,3 101,5 101,3 101,7 103,4 103,5
45 Moottoriajon. kauppa 101,9 102,0 101,9 101,9 101,9 103,3 103,7 103,8
Tuntipalkkaiset 102,2 102,7 103,1 103,6 102,9 104,5 105,2 105,3
Kuukausipalkkaiset 101,9 101,8 101,6 101,4 101,7 102,9 103,2 103,3
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 101,5 103,4 103,5
H Kuljetus ja varastointi 101,3 101,8 102,1 102,4 101,9 102,9 104,0 104,0
Tuntipalkkaiset 100,9 101,2 100,9 101,2 101,0 102,1 102,9 102,7
Kuukausipalkkaiset 101,6 102,2 102,8 103,0 102,4 103,4 104,6 104,7
49-51 Kuljetus 100,6 101,1 101,4 101,6 101,2 102,2 103,4 103,5
Tuntipalkkaiset 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 102,3 103,0 103,1
Kuukausipalkkaiset 100,3 101,1 101,7 101,9 101,3 102,1 103,8 103,9
52 Liikennettä palv. toim. 102,2 102,9 103,1 103,2 102,8 104,1 105,4 105,1
Tuntipalkkaiset 100,8 102,1 100,1 99,9 100,7 101,5 103,4 101,7
Kuukausipalkkaiset 102,4 103,0 103,7 103,9 103,2 104,6 105,7 105,8
I Majoitus- ja ravitseminen 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 101,3 102,6 103,3
J Informaatio ja viestintä 101,6 102,2 102,6 102,8 102,3 104,2 104,5 104,6
61 Televiestintä 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,0 103,3 103,4
Tuntipalkkaiset 100,6 101,1 101,6 102,0 101,3 102,0 103,2 103,9
Kuukausipalkkaiset 100,4 100,9 101,4 101,6 101,1 103,2 103,3 103,4
62-63 Tietopalvelutoim. 101,7 102,3 102,8 103,0 102,4 104,6 104,8 104,9
K Rahoitus ja vakuutus 101,7 102,0 102,2 102,4 102,1 102,8 104,1 104,5
64,66 Rahoitus 101,7 102,0 102,3 102,5 102,1 102,7 104,2 104,4
65 Vakuutus 101,9 101,8 101,6 101,9 101,8 103,0 103,8 105,0
L Kiinteistöalan toiminta 103,4 104,1 104,9 105,0 104,3 105,1 106,9 107,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 102,0 102,2 102,4 102,7 102,3 103,9 104,5 104,8
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 103,2 103,5 103,9 104,1 103,7 106,0 106,2 106,4
71-72 Tekniset palvelut 101,6 101,8 102,0 102,2 101,9 103,5 104,0 104,3
N Hallinto- ja tukipalvelut 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 101,6 103,1 103,3
Tuntipalkkaiset 102,3 102,6 102,5 102,5 102,5 102,8 103,9 104,1
Kuukausipalkkaiset 100,7 100,7 100,7 100,9 100,8 101,2 102,8 103,0
O Julkinen hallinto 101,4 101,5 101,6 101,9 101,6 102,1 103,2 103,5
841 Julkinen hallinto 101,2 101,5 101,8 102,1 101,7 102,2 103,3 103,6
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 102,0 102,3 102,5 102,8 102,4 102,9 104,1 104,3
P Koulutus 101,8 101,8 101,8 102,0 101,8 102,0 103,0 103,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 100,7 100,8 100,9 101,0 100,9 101,1 102,2 102,8
86 Terveydenhuoltopalvelut 100,8 100,8 100,9 100,9 100,8 101,0 102,2 102,6
87-88 Sosiaalipalvelut 100,6 100,8 101,0 101,2 100,9 101,2 102,3 102,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2 100,9 101,8 102,1
S Muu palvelutoiminta 100,2 99,9 99,8 99,9 100,0 100,3 101,7 102,0
9491 Seurakunnat 100,8 100,7 100,8 101,0 100,8 101,1 102,7 102,8
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_006_fi.html