Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100, prosentuaalisia muutoksia

  2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* 2018* 2019/1*
Toimiala Muutos                
Kaikki palkansaajat Vuosimuutos 0,5 0,5 0,9 1,7 1,9 1,9 1,6 2,3
Neljännesmuutos 0,2 . 0,4 0,9 0,3 0,2 . 0,8
Miehet Vuosimuutos 0,3 0,2 0,8 1,5 1,7 1,8 1,4 2,1
Neljännesmuutos 0,2 . 0,5 0,8 0,3 0,3 . 0,8
Naiset Vuosimuutos 0,7 0,7 0,9 1,8 2,0 2,0 1,7 2,5
Neljännesmuutos 0,2 . 0,3 1,1 0,4 0,2 . 0,7
Tuntipalkkaiset Vuosimuutos 0,1 0,2 0,9 1,5 1,9 2,1 1,6 2,1
Neljännesmuutos 0,4 . 0,6 0,5 0,4 0,6 . 0,7
Kuukausipalkkaiset Vuosimuutos 0,6 0,6 0,9 1,7 1,9 1,9 1,6 2,3
Neljännesmuutos 0,2 . 0,4 1,0 0,3 0,2 . 0,8
Valtio Vuosimuutos 0,6 0,5 0,5 1,5 1,9 1,7 1,4 1,8
Neljännesmuutos 0,2 . -0,1 1,2 0,4 0,0 . 0,1
Kunnat Vuosimuutos 0,6 0,4 0,5 1,3 1,7 1,6 1,3 2,8
Neljännesmuutos 0,1 . 0,1 0,9 0,5 0,1 . 1,2
Yksityinen sektori Vuosimuutos 0,5 0,5 1,1 1,9 2,1 2,1 1,8 2,2
Neljännesmuutos 0,2 . 0,6 0,9 0,3 0,3 . 0,7
Muut Vuosimuutos 0,4 0,4 0,7 1,4 1,4 1,3 1,2 1,7
Neljännesmuutos 0,2 . 0,3 0,8 0,1 0,1 . 0,7
A Maa- ja metsätalous Vuosimuutos 1,4 0,9 1,3 1,9 1,5 1,6 1,6 1,9
Neljännesmuutos 0,0 . 0,7 0,7 0,1 0,0 . 1,1
C Teollisuus Vuosimuutos 0,3 0,2 1,5 1,9 2,0 2,0 1,8 2,1
Neljännesmuutos 0,3 . 1,0 0,4 0,1 0,4 . 1,1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Vuosimuutos 0,9 0,8 0,9 2,5 2,7 2,7 2,2 2,4
Neljännesmuutos 0,2 . 0,2 1,8 0,4 0,2 . 0,0
E Vesi- ja jätehuolto Vuosimuutos 0,2 0,1 0,7 1,3 1,3 1,3 1,1 1,6
Neljännesmuutos 0,1 . 0,4 0,8 0,1 0,1 . 0,7
F Rakentaminen Vuosimuutos 0,2 0,4 0,3 1,2 2,3 2,4 1,6 2,5
Neljännesmuutos 0,4 . 0,1 0,7 1,0 0,5 . 0,2
G Kauppa Vuosimuutos 0,3 0,4 0,7 2,3 2,4 2,5 2,0 2,3
Neljännesmuutos 0,2 . 0,4 1,7 0,2 0,2 . 0,2
H Kuljetus ja varastointi Vuosimuutos 1,6 1,3 1,3 1,8 1,4 1,4 1,5 1,7
Neljännesmuutos 0,3 . 0,3 1,0 -0,1 0,3 . 0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Vuosimuutos 0,6 0,5 1,1 2,5 3,4 3,4 2,6 2,9
Neljännesmuutos 0,1 . 0,7 1,6 1,0 0,1 . 0,1
J Informaatio ja viestintä Vuosimuutos 1,9 1,6 2,5 2,3 2,0 2,0 2,2 2,0
Neljännesmuutos 0,2 . 1,4 0,3 0,1 0,2 . 1,4
K Rahoitus ja vakuutus Vuosimuutos 0,9 0,9 1,2 2,4 2,6 3,6 2,4 3,9
Neljännesmuutos 0,2 . 0,5 1,4 0,4 1,2 . 0,9
L Kiinteistöalan toiminta Vuosimuutos 2,7 2,9 1,2 2,0 1,2 1,2 1,4 1,6
Neljännesmuutos 0,2 . -0,4 1,5 0,0 0,1 . 0,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Vuosimuutos 0,8 1,0 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,9
Neljännesmuutos 0,2 . 0,8 0,3 0,1 0,2 . 1,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Vuosimuutos 0,1 0,2 -0,1 1,1 1,0 1,1 0,8 1,9
Neljännesmuutos 0,1 . -0,3 1,2 -0,1 0,1 . 0,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Vuosimuutos 0,6 0,4 0,6 1,6 1,9 1,8 1,5 2,3
Neljännesmuutos 0,3 . 0,0 1,1 0,5 0,1 . 0,6
P Koulutus Vuosimuutos 0,0 0,1 0,1 1,0 1,4 1,4 1,0 2,2
Neljännesmuutos 0,2 . -0,1 0,9 0,4 0,1 . 0,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Vuosimuutos 0,4 0,3 0,3 1,3 1,7 1,6 1,2 2,6
Neljännesmuutos 0,1 . 0,0 1,1 0,5 0,1 . 0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys Vuosimuutos 0,1 -0,1 0,9 1,9 2,2 2,2 1,8 2,3
Neljännesmuutos 0,1 . 0,8 1,0 0,3 0,2 . 0,9
S Muu palvelutoiminta Vuosimuutos -0,9 -0,8 0,0 1,5 1,9 1,9 1,3 2,1
Neljännesmuutos 0,2 . 0,2 1,3 0,2 0,2 . 0,4
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 10. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100, prosentuaalisia muutoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/01/ati_2019_01_2019-05-29_tau_010_fi.html