Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön ansiotasoindeksissä toukokuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan ansiotasoindeksissä 2005=100 käyttöön ensimmäisen neljänneksen 2009 julkaisussa, joka julkaistaan 29.5.2009. Samalla aletaan julkaista toimialoittaisia indeksejä perusvuodella 2005=100. Vanhojen perusvuosien indeksejä julkaistaan kuitenkin edelleen niillä toimialaluokituksilla, joilla ne on alun perin julkaistu.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset ansiotasoindeksin toimialoihin

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat

 • A Maa- ja metsätalous
 • D Teollisuus
 • E Energia- ja vesihuolto
 • F Rakentaminen
 • G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
 • H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • J Rahoitus ja vakuutus
 • K Kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
 • L Julkinen hallinto ja maanpuolustus
 • M Koulutus
 • N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
 • O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat

 • A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • C Teollisuus
 • D Energiahuolto
 • E Vesi- ja jätehuolto
 • F Rakentaminen
 • G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J Informaatio ja viestintä
 • K Rahoitus ja vakuutustoiminta
 • L Kiinteistöalan toiminta
 • M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • P Koulutus
 • Q Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
 • R Taiteet, viihde ja virkistys
 • S Muu palvelutoiminta

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Muutosten suuruus vaihtelee pääluokittain. Alla on kerrottu suurimmista eroista vanhojen ja uusien pääluokkien välillä:

 • Teollisuudessa kustannustoiminta siirtyy pois teollisuudesta uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. TOL 2008 luokituksessa teollisuusalojen korjaus, huolto ja asennus muodostavat oman toimialansa. Ansiotasoindeksissä kuitenkin nämä toiminnot säilyvät edelleen valmistustoimialojen yhteydessä.
 • Energia- ja vesihuollon pääluokkaan sisältyy uudessa luokituksessa myös jätehuolto
 • Uudessa toimialaluokituksessa televiestintä ei kuulu enää samaan pääluokkaan kuljetuksen ja varastoinnin kanssa, vaan se kuuluu uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. Tähän pääluokkaan tulee myös radio- televisiotoiminta, tietojenkäsittelypalvelu, kustantaminen sekä sähköinen ohjelmatuotanto.
 • Suurin osa TOL 2002 toimialasta K Kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut jakaantuu kahteen uuteen pääluokkaan M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Tukipalvelutoimintaan kuuluvat mm. matkatoimistot, turvallisuuspalvelut sekä kiinteistönhoito.
 • TOL 2002 pääluokka O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut jakaantuu TOL 2008 luokituksessa pääosin uusiin pääluokkiin R Taiteet, viihde ja virkistys sekä S Muu palvelutoiminta. Erona TOL 2002 luokitukseen toimialaan R ei kuitenkaan kuulu sähköinen viestintä, joka kuuluu TOL 2008 luokituksessa pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

Toimialoittaisten ansiotasoindeksien laskenta TOL 2008 luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2000 alkaen. TOL 2002 -toimialoista tai niiden osista muodostuvissa TOL 2008 -toimialojen tiedoissa taannehtiva aikasarja lasketaan painottamalla aiemmin laskettuja aikasarjoja yhteen. Painottamisessa käytetään perusvuoden 2005 painoja.


Päivitetty 4.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/ati_2009-02-04_luo_001.html