Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka on kokonaan uusi työpaikka tai olemassa oleva työpaikka, johon työnantaja etsii aktiivisesti hoitajaa. Työpaikan on oltava haettavissa myös toimipaikan ulkopuolisille, ja se on suunniteltu täytettäväksi heti tai lähitulevaisuudessa.

Ilman hoitajaa oleva työpaikka

Avoin työpaikka on ilman hoitajaa (ilman työntekijää), kun kukaan ei hoida tehtävää tilaston viiteajankohtana tai tehtävään ei ole nimetty työntekijää, vaan esim. toimipaikan muut työntekijät hoitavat sitä yhteisesti omien tehtäviensä ohella. Kyseessä voi myös olla kokonaan uusi tehtävä toimipaikassa.

Määräaikainen työ

Avoin työpaikka luokitellaan määräaikaiseksi silloin, kun työ- tai virkasuhteella on ennalta määritetty päättymispäivämäärä. Toistaiseksi voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ei lueta määräaikaiseksi, vaikka siihen liittyisi koeaika.

Osa-aikainen

Avoin työpaikka luokitellaan osa-aikaiseksi, jos tehtävä on työnantajan ilmoituksen mukaan osa-aikainen. Ohjeellisen rajan mukaan työtä voidaan pitää osa-aikaisena, jos työaika on arviolta alle 30 tuntia viikossa.

Toimipaikka

Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö on yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö. Toimipaikkoja ovat esim. tehdas, myymälä, torikoju ja kioski. Julkishallinnon toimipaikkoja ovat mm. verotoimisto, kunnan kirjasto ja terveyskeskus.

Toimipaikka on toimialaluokitusta sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska

  • toimipaikkakohtainen tieto antaa parhaan kuvan talouden rakenteesta
  • yritystoiminnasta voidaan toimipaikkojen avulla kerätä tietoja ja laatia tilastoja maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden mukaisesti
  • monet tuotantoon liittyvät perustiedot, kuten tuotetut kappalemäärät ja työtunnit on nopeinta ja taloudellisinta kerätä suoraan toimipaikoilta
  • monitoimialaisista yrityksistä saadaan toimialoittain eriteltyä tietoa
  • kaikki henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat väestön toimiala- eli elinkeinojakaumaa toimipaikkojen kautta.

Koska yritys aina toimii jossakin paikassa, sillä on vähintään yksi toimipaikka. Useimmat yritykset ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurimmilla yrityksillä voi olla lukuisia toimipaikkoja eri puolilla maata. Lisäksi nämä voivat toimia eri aloilla.

Vaikeasti täytettävä työpaikka

Vaikeasti täytettävä työpaikka on viiteajankohtana avoimena ollut työpaikka, jonka täyttämisessä työnantaja on kokenut vaikeuksia (subjektiivinen mielipide). Esimerkiksi, aktiivisista toimenpiteistä huolimatta hakijoita ei ole ollut tai hakijat eivät ole olleet riittävän päteviä tai soveltuvia kyseiseen työhön. Työpaikkaan on voitu löytää työntekijä vaikeuksista huolimatta tai työpaikka on saattanut jäädä täyttämättä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/kas.html