Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Arbetsställe

Ett arbetsställe, dvs. en lokal verksamhetsenhet är en produktionsenhet som ägs av ett företag eller en enhet av företagstyp, finns på ett enda ställe och producerar varor eller tjänster av främst ett slag. Arbetsställen är t.ex. fabriker, butiker, torgstånd och kiosker. Till den offentliga förvaltningens arbetsställen räknas bl.a. skattebyråer, kommunbibliotek och hälsocentraler.

Arbetsstället är en viktig enhet då man tilllämpar näringsgrensindelningen, eftersom

  • uppgifter efter arbetsställe ger den bästa bilden av den ekonomiska strukturen
  • man med hjälp av arbetsställen kan samla in uppgifter om företagsverksamhet och göra upp statistik efter geografiska och administrativa områden
  • det är snabbast och mest ekonomiskt att samla in många av primäruppgifterna om produktion, såsom antalet producerade varor och antalet arbetstimmar direkt av arbetsställena
  • det är möjligt att få information efter näringsgren om flerbranschföretag
  • all personbaserad statistik beskriver befolkningens näringsgrensfördelning, dvs. näringsfördelningen, utgående från arbetsställen.

Eftersom ett företag alltid verkar på ett visst ställe har det minst ett arbetsställe. De flesta företag har bara ett arbetsställe, men storföretagen kan ha flera arbetsställen runtom i landet. Dessutom kan arbetsställena verka inom olika näringsgrenar.

Deltidsjobb

En ledig arbetsplats klassificeras som deltidsjobb om uppgiften enligt arbetsgivarens annons är på deltid. Enligt riktgivande gräns kan arbetet anses vara deltidsjobb om arbetstiden uppskattas vara under 30 timmar per vecka.

Lediga arbeten

Ett ledigt arbete är antingen ett helt nytt arbetstillfälle eller en vakans som arbetsgivaren aktivt söker besätta. Arbetet bör kunna sökas även av utomstående och bör vara planerat att besättas omedelbart eller inom en nära framtid.

Obesatt jobb

Ett ledigt jobb är obesatt när ingen sköter befattningen under statistikens referenstidpunkt eller ingen har namngetts för att sköta den utan t.ex. andra anställda på arbetsstället sköter befattningen gemensamt vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Det kan också vara fråga om en helt ny befattning vid arbetsstället.

Svårbesatt arbete

Ett svårbesatt arbete är ett arbete som varit ledigt under referenstidpunkten och som arbetsgivaren upplevt att är svårt att besätta (subjektiv åsikt). Till exempel om det trots aktiva rekryteringsåtgärder inte har funnits sökanden eller sökandena inte har varit tillräckligt kvalificerade eller lämpliga för arbetet. Trots svårigheterna har man kunnat hitta en arbetstagare eller också har arbetet eventuellt blivit obesatt.

Visstidsjobb

En ledig arbetsplats klassificeras som visstidsjobb när arbets- eller tjänsteförhållandet har ett i förväg fastställt slutdatum. Ett arbets- eller tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare räknas inte som ett visstidsjobb, även om det har en prövotid.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/kas_sv.html