Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Energian hinnat 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Energiaverot sekä huoltovarmuus- ja öljysuojamaksut

Verot ja maksut alkaen Polttoaineet 1) Sähkö
Kulutus Tuotanto
Moottori-
bensiini,
lyijytön
2)
Diesel-
öljy
3)
Kevyt polttoöljy 12) Raskas polttoöljy 11) Kivi-
hiili
Maa-
kaasu
Turve Sähkö, I 4) Sähkö, II 5) Ydinvoima Vesivoima Tuonti
  snt/l snt/kg €/t snt/nm³ €/MWh snt/kWh
Valmisteverot 10)
1.1.1990 21,53 16,82 0,34 0,34 2,69 0,17 0,34 - - - - -
1.1.1991 26,57 17,49 0,35 0,35 2,83 0,18 0,35 - - - - -
1.1.1992 28,26 17,49 0,35 0,35 2,83 0,18 0,35 - - - - -
1.8.1992 31,62 17,49 0,35 0,35 2,83 0,18 0,35 - - - - -
1.1.1993 39,52 19,17 1,41 1,12 5,61 0,35 0,70 0,25 0,25 0,10 - 0,10
1.7.1993 39,52 16,65 1,41 1,12 5,61 0,35 0,70 0,25 0,25 0,10 - 0,10
1.1.1994 40,05 17,29 2,05 1,98 11,30 1,09 0,35 - - 0,35 0,03 0,22
1.1.1995 45,12 27,50 3,02 3,12 19,53 0,94 0,59 - - 0,40 0,07 0,37
1.1.1996 51,85 27,50 3,02 3,12 19,53 0,94 0,59 - - 0,40 0,07 0,37
1.1.1997 51,85 27,50 4,88 3,72 28,42 1,19 0,71 0,40 0,4 - - -
1.4.1997 51,85 27,50 4,88 3,72 28,42 1,19 0,71 0,56 0,24 - - -
1.1.1998 55,22 30,02 5,50 4,34 33,40 1,40 0,82 0,56 0,34 - - -
1.9.1998 55,22 30,02 6,37 5,40 41,37 1,73 1,51 0,69 0,42 - - -
1.1.2003 58,08 31,59 6,71 5,68 43,52 1,82 1,59 0,73 0,44 - - -
1.7.2005 58,08 31,59 6,71 5,68 43,52 1,82 - 0,73 0,44 - - -
1.1.2007 58,08 31,59 6,71 5,68 43,52 1,82 - 0,73 0,22 - - -
1.1.2008 62,02 36,05 8,35 6,42 49,32 2,016 - 0,87 0,25 - - -
1.1.2011 62,02 36,05 15,7 18,51 126,91 8,94 1,9 1,69 0,69 - - -
1.1.2012 64,36 46,60 15,7 18,51 126,91 8,940 1,9 1,69 0,69      
Energiasisältövero 8)
1.1.2011 50,36 - 7,70 8,79 54,54 3,00 - - - - - -
1.1.2012 50,36 30,70 7,70 8,79 54,54 3,00 - - - - - -
Hiilidioksidivero 9)
1.1.2011 11,66 - 8,00 9,72 72,37 5,94 - - - - - -
1.1.2012 14,00 15,90 8,00 9,72 72,37 5,94            
Energiavero 7)
1.1.2011 - - - - - - 1,9 1,69 0,69 - - -
Huoltovarmuusmaksut
1.7.1984 0,72 0,39 0,39 0,32 1,48 - - - - - - -
1.1.1997 0,68 0,35 0,35 0,28 1,18 0,084 - 0,013 0,013 - - -
Öljysuojamaksut 6)
1.1.1990 0,28 0,031 0,031 0,037 - - - - - - - -
1.1.2005 0,038 0,042 0,042 0,050 - - - - - - - -
1.1.2010 0,113 0,126 0,126 0,150 - - - - - - - -
1) Sähköntuotannon polttoaineet verovapaita 1.1.1997 alkaen
2) Reformuloitu 1.1.1993 lähtien, lisäksi rikitön 1.9.2004 lähtien. Fossiilinen polttoaine.
3) Rikitön, rikkipit. < 50 ppm 1.7.1993 lähtien, rikkipit.< 10 ppm 1.9.2004 lähtien. Fossiilinen polttoaine.
4) Veroluokka I: muut
5) Veroluokka II: teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneet
6) Tuontiöljystä ja -öljytuotteista perittävä maksu: 1,50 €/t
7) Energiavero sisältyy valmisteveroon
8) Energiasiältövero sisältyy valmisteveroon.
9) Hiilidioksidivero sisältyy valmisteveroon
10) Valmistevero sisältää energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja energiaveron.
11) Valmistevero lämmöntuotannossa. Sähkön lämmön tuotannossa vero on alempi.
12) Fossiilinen polttoaine.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.6.2012

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Energiaverot sekä huoltovarmuus- ja öljysuojamaksut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2012/01/ehi_2012_01_2012-06-19_tau_001_fi.html