Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.6.2016

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian halpenemiseen on vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta nousi vuoden alussa tapahtuneen veronkorotuksen johdosta.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun seurauksena Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat laskivat koko 2010-luvun matalimmalle tasolle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä oli vaikutusta myös polttonesteiden kuluttajahintoihin. Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 10 prosenttia ja dieselöljyn 16 prosenttia matalammalla kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti kevyen polttoöljyn hinta laski veron korotuksista huolimatta 21 prosenttia.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun veroa nostettiin vuoden 2016 alussa. Kivihiilen hinta nousi ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta. Maakaasun hinta puolestaan on laskenut öljyn maailmanmarkkinahinnan mukana ja oli veronkorotuksista huolimatta 14 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Jyrsinturpeen veroa lämmöntuotannossa laskettiin maaliskuun alussa ja sen hinta tippuikin 6 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Metsähakkeen hinta laski 3 prosenttia. Polttoaineiden hintojen lasku heijastui myös kaukolämmön hintaan, joka laski tammikuussa prosentin. Kuluttajien käyttämä puupelletti oli helmikuussa prosentin halvempaa kuin vuotta aikaisemmin.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan kuukausikeskiarvo oli maaliskuussa 21,92 euroa megawattitunnilta, mikä oli 14 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli maaliskuussa 24 prosenttia systeemihintaa korkeampi, eli 27,09 euroa megawattitunnilta, laskien kuitenkin 8 prosenttia vuoden takaisesta.

Hintojen lasku sähköpörssissä vaikutti selvimmin yritys- ja yhteisöasiakkaiden hintoihin, joista pienillä käyttäjillä ensimmäisen neljänneksen hinta oli keskimäärin 4 prosenttia ja suurilla 8 prosenttia alempana kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat laskivat keskimäärin 2 prosenttia.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (328,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.6.2016

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2016/01/ehi_2016_01_2016-06-08_tie_001_fi.html