Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.9.2021

Energian hinnat nousivat rajusti toisella neljänneksellä

Suurta hintojen nousua selittää osin se, että viime vuonna energian hinnat laskivat poikkeuksellisen paljon. Tänä vuonna on palattu lähelle pidemmän ajan keskiarvoja tai niiden yli. Siihen ovat vaikuttaneet talouden elpyminen koronapandemian aiheuttamasta shokista sekä veronkorotukset.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat jatkoivat nousuaan vuoden toisella neljänneksellä. Tämä vaikutti myös polttonesteiden kuluttajahintojen nousuun. Moottoribensiinin hinta oli kesäkuussa 21 prosenttia ja dieselöljyn 26 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Niiden kohdalla vaikuttivat myös viime vuoden elokuussa voimaan tulleet veronkorotukset. Kevyen polttoöljyn kesäkuun hinta nousi jopa 34 prosenttia vuoden takaisesta.

Kivihiilen tuontihinta on tämän vuoden puolella ollut selvästi korkeammalla kuin viime vuonna. Kesäkuussa veroton hinta oli 21 prosenttia ja valmisteverollinen hinta 12 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Valmisteverollisen hinnan nousuun vaikutti myös veronkorotus vuoden alussa.

Myös metsähakkeen hinta jatkoi nousuaan vuoden toisella neljänneksellä. Verrattuna viime vuoden toiseen neljännekseen sen hinta oli 4 prosenttia korkeampi. Jyrsinturpeen veroton hinta oli lievässä laskussa, mutta vuoden alun veronkorotuksista johtuen sen valmisteverollinen hinta nousi vastaavalla ajanjaksolla 15 prosenttia.

Kesäkuussa 2021 sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta sekä Suomen aluehinta olivat lähellä vuosien 2018 ja 2019 keskihintaa. Mutta verrattuna viime vuoden kesäkuuhun, systeemihinta oli kesäkuussa lähes kolmetoistakertainen ja Suomen aluehinta kaksinkertainen. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vuoden 2020 hinnat olivat poikkeuksellisen alhaisia.

Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahintojen 2–5 prosentin nousuna toisella vuosineljänneksellä verrattuna viime vuoden toisen neljänneksen hintoihin. Teollisuusasiakkaiden kohdalla hintojen muutoksissa oli hajontaa. Pienimmillä kuluttajilla hinnat laskivat vastaavalla ajanjaksolla 3–8 prosenttia, johtuen vuoden alussa tapahtuneesta teollisuuden sähköveron alenemisesta. Suurempien kuluttajien hintoihin muutokset sähköpörssissä heijastuvat selvemmin ja niiden hinnat olivat kesäkuussa 13–19 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden kesäkuussa. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Palaturpeen hintatilastointi joudutaan lakkauttamaan, koska tietoja ei ole saatu kerättyä riittävän monelta tiedonantajalta.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (423,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 09.09.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2021/02/ehi_2021_02_2021-09-09_tie_001_fi.html