Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2019

Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 963 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 63,2 terawattituntia (TWh), eli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 11 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Edellisvuotta leudompi alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Kaikkien polttoaineiden kulutukset laskivat tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna. Eniten väheni turpeen kulutus, 20 prosenttia. Turpeen kulutus palasi edellisvuoden nousun jälkeen takaisin vuoden 2017 tasolle. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöjen laskuun vaikuttivat eniten turpeen ja hiilen kulutusten väheneminen. Hiilen kulutus laski 15 prosenttia.

Sähkön tuotannosta vesivoiman tuotanto väheni 10 prosenttia ja lauhdevoiman 42 prosenttia tammi-syyskuussa. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 8 ja yhteistuotetun sähkön 5 prosenttia. Sähkön nettotuonti kääntyi kasvuun vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta väheni kuitenkin kokonaisuudessa prosentin verran tammi-syyskuussa.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 7,8 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo väheni 2 prosenttia edellisvuodesta. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 64 prosenttia. Energiatuotteita Suomesta vietiin 4,1 miljardin euron arvosta, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 82 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2019* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 226 209 -3 24
Hiili 2) 70 413 -15 7
Maakaasu 3) 53 884 -3 6
Ydinenergia 4) 182 812 5 19
Sähkön nettotuonti 5) 53 784 -1 6
Vesivoima 5) 33 006 -10 3
Tuulivoima 5) 15 790 8 2
Turve 37 204 -20 4
Puupolttoaineet 252 444 -10 26
Muut 6) 37 761 -20 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 963 307 -6 100
Ulkomaanliikenne 32 847 -7 .
Energiasektorin CO2-päästöt 27 -11 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2019/03/ehk_2019_03_2019-12-20_tie_001_fi.html