Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2020

Energian kokonaiskulutus laski 11 prosenttia tammi–maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 344 petajoulea tammi-maaliskuussa, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 23 terawattituntia (TWh), eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 15 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Lämmin alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Kaikkien polttoaineiden kulutukset laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hiilen ja maakaasun kulutukset laskivat 23 ja 24 prosenttia edellisvuodesta. Öljyn kulutus laski 6 prosenttia, mikä näkyi erityisesti polttonesteiden myynnissä. Polttonesteitä kulutettiin vähemmän liikenteen liikkumisrajoitusten vuoksi, jotka astuivat voimaan maaliskuussa koronavirusepidemian takia. Tammi-helmikuun vaihteessa ollut metsäteollisuuden työnseisaus vaikutti osaltaan puupolttoaineiden kulutuksen 19 prosentin laskuun. Turvetta kulutettiin 23 prosenttia vähemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus. Metsäteollisuuden työnseisaus ja viime vuoden lopussa suljetut paperikoneet heikensivät teollisuuden sähkön kysyntää. Poikkeuksellisen lämmin alkuvuosi oli myös sateinen ja samaan aikaan hyvin tuulinen. Uusiutuvalla sähköntuotannolla oli siten otolliset olosuhteet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vesivoiman ja tuulivoiman tuotannot kasvoivat 54 ja 44 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tammikuun aikana Suomessa tehtiin tuulivoiman tuotantoennätys. Tammikuun ensimmäisellä viikolla tuulisähkön osuus Suomen sähkön tuotannossa oli ennätykselliset 22 prosenttia. Kotimaisen vesi- ja tuulivoiman tuotannon kasvun seurauksena sähköä tuotiin edellisvuotta vähemmän. Sähkön nettotuonti laski 33 prosenttia vuodentakaisesta.

Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 2,1 miljardin euron arvosta, mikä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 60 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 1 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 78 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I/2020* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 70 646 -6 21
Hiili 2) 24 963 -23 7
Maakaasu 3) 21 354 -24 6
Ydinenergia 4) 66 140 1 19
Sähkön nettotuonti 5) 13 778 -33 4
Vesivoima 5) 15 314 54 5
Tuulivoima 5) 9 407 44 3
Turve 17 673 -23 5
Puupolttoaineet 84 871 -19 25
Muut 6) 19 859 -11 6
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 344 004 -11 100
Ulkomaanliikenne 9 139 -21 .
Energiasektorin CO2-päästöt 10 -15 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2020/01/ehk_2020_01_2020-06-30_tie_001_fi.html