Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvio 6. Öljytoimitukset kotimaahan 1993-, milj. t

Figur 6. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t
Figure 6. Domestic Oil Deliveries 1993-, mill. t

12 kk:n liukuva summa - 12 månaders glidande summa - 12-month moving total

Lähde: Öljy- ja Kaasualan keskusliitto ry
Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf
Source: Finnish Oil and Gas Federation


Päivitetty 21.9.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 2. vuosineljännes 2005, Kuvio 6. Öljytoimitukset kotimaahan 1993-, milj. t . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/02/ehkh_2005_02_2005-09-21_kuv_006.html