Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.3.2006

Energian kokonaiskulutus laski selvästi vuonna 2005

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli vuonna 2005 1360 petajoulea, mikä oli lähes 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 85 TWh eli yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt alenivat 17 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Energian kokonaiskulutus ja päästöt vähenivät, koska sähkön lauhdetuotanto putosi kolmannekseen edellisvuoden korkealta tasolta ja sähkön nettotuonti nousi ennätyskorkeaksi. Sähkön kulutuksen väheneminen johtui teollisuuden pienentyneestä energiantarpeesta.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin 15 ja turvetta 26 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hiilen käyttö laski peräti 41 prosenttia. Myös uusiutuvan energian käyttö laski selvästi, kymmenen prosenttia. Metsäteollisuuden työselkkauksen takia teollisuuden jätelipeiden käyttö aleni 16 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisen johdosta. Päästöt olivat noin 54 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat yli 65 miljoonaa tonnia. Laskua oli 17 prosenttia.

Sähkön tuotanto supistui huomattavasti, peräti 17 prosenttia. Lauhdetuotannon lisäksi myös yhteistuotantosähkön ja vesivoiman määrät laskivat selvästi. Suomeen tuotiin sähköä viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin, lähes 18 TWh. Nettotuonti nousi 17 TWh:iin, koska kahden edellisen vuoden nettovienti Pohjoismaihin kääntyi suureksi nettotuonniksi niiden parantuneen vesitilanteen takia.

Energian kokonaiskulutus

Energian kulutus 2004 - 2005, terajoulea

  2005*
TJ
2004
TJ
Muutos
%
Öljy 362 505 373 819 -3 %
Puupolttoaineet 270 980 306 026 -11 %
Ydinenergia 243 644 237 971 2 %
Maakaasu 148 860 163 008 -9 %
Hiili 129 693 220 366 -41 %
Turve 66 000 88 790 -26 %
Sähkön nettotuonti 61 160 17 532 249 %
Vesivoima 49 550 53 946 -8 %
Muut 25 787 24 598 5 %
Yhteensä 1 358 180 1 486 053 -9 %

Lähde: Energiaennakko 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote.
Energiankulutus -tilaston sivut

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.3.2006

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/04/ehkh_2005_04_2006-03-16_tie_001.html