Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.6.2006

Energian kokonaiskulutus kasvoi neljä prosenttia tammi-maaliskuussa

Energian kokonaiskulutus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu johtui edellisvuotta kylmemmästä säästä ja lauhdetuotannon lisääntymisestä sähkön hankinnassa. Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt kohosivat kyseisellä ajanjaksolla fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön lisääntymisen johdosta seitsemän prosenttia.

Hiilen käyttö (sisältää koksin sekä masuuni- ja koksikaasun) kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Maakaasun kulutus lisääntyi viisi ja puupolttoaineiden kolme prosenttia. Myös öljyjen ja turpeen käyttö kasvoi hieman. Vesivoiman tuotanto laski 12 prosenttia. Sähkön nettotuonti pysyi lähes yhtä korkeana kuin edellisvuonna.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2006, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus. Tiedot julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 2/2006, joka ilmestyy heinäkuussa 2006.

Lisätietoja: Saku Slioor, puh. (09) 1734 2685, Leena Timonen, p. (09) 1734 2518 energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.6.2006

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 1. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2006/01/ehkh_2006_01_2006-06-21_tie_001.html