Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.12.2007

Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana

Primäärienergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,07 miljoonaa terajoulea tammi-syyskuussa 2007, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2006. Sähkön kokonaiskulutus oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna. Primäärienergian kokonaiskulutusta pienensivät lauhdetuotannon vähentyminen sähkön hankinnassa sekä hieman viime vuotta lämpimämpi sää. Sen sijaan tehdasteollisuuden tuotannon määrä kasvoi prosentin vuoteen 2006 verrattuna, mikä todennäköisesti lisäsi hiukan energiankulutusta.

Sähkön nettotuonti kasvoi 21 prosenttia ja vesivoiman tuotanto 19 prosenttia vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Turpeen kulutus lisääntyi 12 prosenttia. Fossiilisia polttoaineita käytettiin edellisvuotta vähemmän. Selvästi eniten vähentyi hiilen kulutus, 20 prosenttia (siihen kuuluviksi lasketaan kivihiilen lisäksi myös koksi sekä masuuni- ja koksikaasu). Myös puuperäisten polttoaineiden käyttö väheni 4 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät tammi-syyskuussa 6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ne olivat noin 44 miljoonaa tonnia.

Pohjoismaiden edellisvuotta selvästi parempi vesitilanne mahdollisti suuremman vesivoiman tuotannon, sähkön nettotuonnin kasvun ja lauhdetuotannon vähentymisen. Päästöoikeuksien alhainen hinta paransi turpeen ja kivihiilen kilpailukykyä sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisempiin polttoaineisiin verrattuna. Jos päästöoikeuksien hinnat olisivat olleet korkeampia, hiilen kulutus olisi laskenut enemmän, kuin se nyt laski. Toukokuun alussa voimaan astunut turpeen syöttötariffijärjestelmä paransi sen kilpailuasemaa kivihiileen verrattuna sähkön erillistuotannossa.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2007, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus. Tiedot julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 4/2007.

Lisätietoja: Saku Slioor, puh. (09) 1734 2685 energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.12.2007

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2007/03/ehkh_2007_03_2007-12-13_tie_001.html