Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2008

Energian kokonaiskulutus laski prosentin vuonna 2007

Primäärienergian kokonaiskulutus oli vuonna 2007 ennakkotietojen mukaan 1,48 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 90 terawattituntia (TWh) eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Primäärienergian kokonaiskulutusta pienensivät edellisvuotta lämpimämpi sää sekä vesivoiman ja sähkön tuonnin lisääntyminen sähkön hankinnassa. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin.

Turpeen kulutus lisääntyi selvästi

Energian kokonaiskulutus oli vuonna 2007 1,48 miljoonaa TJ:a. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli prosentti. Eniten vähentyi hiilen (hiileen lasketaan mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) kulutus, 12 prosenttia. Myös maakaasun, puuperäisten polttoaineiden ja öljyn käyttö pieneni. Turpeen kulutus lisääntyi 13 prosenttia, ja vesivoimaa tuotettiin 23 prosenttia edellisvuotista ja 9 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän. Sähkön nettotuonti nousi 10 prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2006. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta pysyi suunnilleen samana kuin vuotta aikaisemmin. Sen osuus oli 25 prosenttia (EU:n tavoitteet uusiutuvien osuudelle lasketaan energian loppukulutuksesta).

Vuosi oli edellisvuotta lämpimämpi, mistä johtuen lämmitysenergian tarve väheni. Energian kokonaiskulutukseen vaikutti pienentävästi lauhdelaitoksissa tapahtuvan sähkön erillistuotannon korvautuminen vesivoimalla ja tuontisähköllä. Ensimmäisen päästökauppakauden päästöoikeuksia oli kokonaisuutena riittävästi jäljellä, mistä johtuen niiden hinnat tippuivat lähes nollaan, eikä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä aiheutunut lisäkustannuksia päästökauppasektorin toimijoille. Tämä paransi näiden polttoaineiden kilpailukykyä energiantuotannossa uusiutuvaan energiaan verrattuna. Toukokuun alussa voimaan astunut turpeen syöttötariffijärjestelmä paransi sen kilpailuasemaa kivihiileen verrattuna sähkön erillistuotannossa.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät hiukan. Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen väheneminen pienensi päästöjä, kun taas turpeen lisääntynyt kulutus kasvatti niitä. Päästöt olivat viime vuonna noin 62 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat 64 miljoonaa tonnia. Vähennystä oli 3 prosenttia.

Sähkön kulutus edellisvuoden tasolla

Sähkönkulutus pysyi viime vuonna samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, eli 90 TWh:ssa. Sähkön tuotanto vähentyi prosentin. Eniten pieneni sähkön erillistuotanto lauhdelaitoksissa, 17 prosenttia. Myös sähkön yhteistuotanto väheni. Vesivoiman tuotanto kasvoi 23 prosenttia ja sähkön nettotuonti 10 prosenttia. Pohjoismaiden vesitilanne oli parempi kuin viime vuonna. Sekä tuonti Pohjoismaista että vienti niihin lisääntyi. Tuonti kuitenkin lisääntyi selvästi enemmän, joten vuoden 2006 pieni nettovienti Pohjoismaihin muuttui nettotuonniksi. Uutena vaihtoehtona sähkön tuonnissa ja viennissä oli siirtoyhteys Eestin ja Suomen välillä. Yhteyttä käytettiin lähes pelkästään tuontiin, ja sen osuus koko tuonnista oli 12 prosenttia.

Energian hinnat kohosivat loppuvuodesta

Polttonesteiden kuluttajahinnat (15. päivän keskimääräiset hinnat) olivat viime vuonna keskimäärin samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuoden alussa hinnat olivat matalimmillaan ja kohosivat vähitellen kesään tultaessa kuten yleensäkin viime vuosina. Kahdesta edellisvuodesta poiketen hinnat eivät laskeneet kesän jälkeen vaan olivat dieselöljyn sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn osalta kalleimmillaan marras-joulukuussa. Bensiininkin hinta oli silloin lähes kesän tasolla. Vuoden 2008 tammikuussa hinnat nousivat edelleen osittain polttoaineveron korotusten takia.

Koti- ja maatilatalouksien sähkön verolliset kokonaishinnat (1. päivän tilastoidut listahinnat) laskivat lievästi alkuvuonna pysyen kokoajan kuitenkin hieman korkeampina kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuussa hinnat kääntyivät pieneen nousuun ja olivat vuoden 2008 tammikuussa 5-6 prosenttia vuodentakaista korkeampia. Vuoden alussa hinnat olivat korkeampia kuin koskaan aikaisemmin.

Pohjoismaisen sähköpörssin kuukausihinnat olivat lokakuuhun saakka selvästi edellisvuotta halvempia. Marraskuussa hinnat nousivat lähes vuoden 2006 tasolle ja joulukuussa ne olivat selvästi korkeampia kuin vuotta aikaisemmin, jolloin hinnat laskivat joulukuussa. Joulukuussa Suomen aluehinta oli 36 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2006.

Lähteet: Energiaennakko 2007. Tilastokeskus

Tietoja julkaistaan myös työ- ja elinkeinoministeriön Energiakatsauksessa 1/2008.

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 20.3.2008

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2007/04/ehkh_2007_04_2008-03-20_tie_001.html