Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.6.2008

Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä

Primäärienergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 390 000 terajoulea (TJ) tammi-maaliskuussa 2008, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2007. Sähköä käytettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 terawattituntia (TWh) eli 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Primäärienergian kokonaiskulutusta pienensivät sähkön tuonnin ja vesivoiman lisääntyminen sähkön hankinnassa sekä edellisvuotta lämpimämpi sää. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt olivat noin 15 miljoonaa tonnia ja ne vähenivät 15 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Hiilen kulutus vähentyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 prosenttia (hiileen lasketaan mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu). Turvetta käytettiin 11 ja öljyä 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakaasun kulutus sen sijaan lisääntyi 3 prosenttia. Puuperäisten polttoaineiden kulutus säilyi lähes viime vuoden tasolla. Sähkön nettotuonti kasvoi 28 ja vesivoiman tuotanto 13 prosenttia. Hyvä vesitilanne Ruotsissa ja Norjassa mahdollisti tuonnin lisääntymisen. Sekä sähkön nettotuonti että vesivoiman tuotanto olivat suurimmillaan viimeiseen viiteen vuoteen. Toisen päästökauppakauden alkaminen heikensi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kilpailuasemaa hiilidioksidipäästöttömiin energialähteisiin verrattuna.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2008, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Tietoja julkaistaan myös työ- ja elinkeinoministeriön Energiakatsauksessa 2/2008.

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 18.6.2008

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 1. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2008/01/ehkh_2008_01_2008-06-18_tie_001.html