Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.7.2019

Europarlamenttivaalit 2019, katsaus äänestämiseen

Tilastokeskus julkaisee tietoa vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänestäneiden taustoista. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 42,7 eli 1,7 prosenttiyksikköä edellisiä europarlamenttivaaleja suurempi. Noin puolet äänestäneistä (49,7 %) äänesti ennakkoon. Yksityiskohtaista tietoa yksilötason taustatekijöiden vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen löytyy katsauksesta: Äänestäneet europarlamenttivaaleissa 2019.

Äänestysprosentit (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) europarlamenttivaaleissa 1996–2019

Äänestysprosentit (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) europarlamenttivaaleissa 1996–2019

Sähköinen äänioikeusrekisteri oli käytössä 143 kunnassa, joista 88 kuntaa oli sellaisia, joista tieto saatiin kaikilta äänestysalueilta. Näistä 143 kunnasta saatiin siten tietoa myös vaalipäivänä äänestäneistä. Sähköinen äänioikeusrekisteri kattoi 41,9 prosenttia vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänioikeutetuista.

Ennakkoon äänestäneistä aktiivisimpia olivat 75-vuotiaat (40,5 % äänioikeutetuista), suhteellisesti vähiten ennakkoon äänestäneitä oli 18-vuotiaiden äänioikeutettujen joukossa (8,3 %).

Niillä äänestysalueilla, joilta saatiin myös vaalipäivän äänestystieto, korkein äänestysprosentti oli 74-vuotiailla äänioikeutetuilla, joista äänesti 58,9 prosenttia. Naiset äänestivät koko maassa miehiä aktiivisemmin, ero miesten ja naisten äänestysprosentissa oli 1,7 prosenttiyksikköä.

Naiset äänestivät koko maassa ennakkoon miehiä aktiivisemmin 73-vuotiaiden ikäryhmään saakka. Äänestysprosentti alueilla, joilla oli käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri, oli naisilla korkeampi erityisesti nuorten, 18–38-vuotiaiden äänioikeutettujen kohdalla.

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan europarlamenttivaaleissa 2019, %

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan europarlamenttivaaleissa 2019, %

Tietokantataulukot


Lähde: Europarlamenttivaalit 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (588,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Europarlamenttivaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2898. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-07-12_tie_001_fi.html