Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Automaattinen tiedon jakaminen yrityksen sisällä

Yritysten sisäisen tietojärjestelmäintegroinnin yleisyyttä ja tasoa arvioidaan EU:n yhteisessä lähestymistavassa kysymällä automaattisesta tiedon jakamisesta yrityksen sisällä ensin onko myynti- ja ostotilauksen tiedot automaattisesti käytettävissä ohjelmistoissa joita käytetään eräisiin muihin tarkoituksiin. Tämän jälkeen kysytään täsmällisemmin ERP-ohjelmistosta ja asiakastiedon hallinnoimisen ohjelmistoista, ns. CRM:stä.

Myyntitilausten tiedot ovat automaattisesti käytettävissä ainakin yhdessä mainittuihin tarkoituksiin käytetyissä ohjelmistoissa 34 prosentilla yrityksistä (Kuvio 1). Suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa näin oli 63 prosentilla yrityksistä ja pienimmillä yrityksillä 28 prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna tiedot oli automaattisesti käytettävissä tavallisimmin tukkukaupan toimialalla, 58 prosentilla yrityksistä.

Ostotilausten tiedot ovat automaattisesti käytettävissä jossakin mainittuihin tarkoituksiin käytetyissä ohjelmistoissa 29 prosentilla yrityksistä (Kuvio 2). Suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa näin oli 61 prosentilla yrityksistä ja pienimmillä yrityksillä 21 prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna tiedot oli automaattisesti käytettävissä tavallisimmin tukkukaupan (59 %) ja vähittäiskaupan (57 %) toimialoilla.

Myyntitilausten tiedot ovat automaattisesti käytettävissä eri tarkoituksiin hyvin tasaisesti. Kaikkiin kysyttyihin tarkoituksiin (tuotannon- tai palvelujen hallinta, jakelun/toimitusten hallinta, kirjanpito ja varastotasojen hallinta) käytettävien ohjelmistojen käytettävissä oli myyntitilausten tiedot 21-22 prosentilla yrityksistä (Kuvio 3 ja taulukko 1). Samoin ostotilauksien tiedot ovat automaattisesti käytettävissä lähes yhtä yleisesti, varastotasojen hallinnan ohjelmistoissa 24 prosentilla yrityksistä ja kirjanpitoon käytettävissä ohjelmistoissa 21 prosentilla yrityksistä (Kuvio 4 ja taulukko 1).

ERP-ohjelmisto tiedon jakamiseen myynneistä ja ostoista muiden sisäisten toimintojen kanssa oli 11 prosentilla yrityksistä (Kuvio 5). Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 3 prosentista suurimpien yritysten 59 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto mainittuun tarkoitukseen oli tukkukaupan (26 %) ja teollisuuden (20 %) toimialoilla. Tietoja tulkittaessa on huomattava että kysyms on muotoiltu siten, ettei se kerro ERP-ohjelmistosta yleensä, vaan kiinnitettynä juuri tiedon jakamiseen myynneistä ja ostoista. Epävarmuutta tämän kysymyksen kohdalla aiheuttaa suhteellisen suuri ”en osaa sanoa”-vastausten määrä, mutta ensisijainen oletus on ettei ”en osaa sanoa”-vastauksiin voine sisältyä paljoa puuttuvia ”kyllä”-vastauksia.

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 27 prosentilla yrityksistä (Kuvio 6). Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 20 prosentista suurimpien 56 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä tukkukaupassa (52 %) ja seuraavaksi yleisimmin posti- ja teleliikenteen (37 %) ja yrityspalvelujen (35 %) toimialoilla. CRM ohjelmisto asiakastietojen hankintaan oli 24 prosentilla yrityksistä (Kuvio 7). Analyysien tekemisen markkinointitarkoituksiin CRM-ohjelmisto mahdollisti 20 prosentissa yrityksistä (Kuvio 8).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. Liiketoiminnan sähköistyminen 2008, 2. Automaattinen tiedon jakaminen yrityksen sisällä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2008/01/icte_2008_01_2008-12-18_kat_002_fi.html