Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Automatisoitu tiedonvaihto ulkoisten tietojärjestelmien kanssa

EU lähestymistavassa EDI-tyyppinen automatisoitu tiedonvaihto määritellään suomen lomakkeella seuraavasti:
”Automatisoidulla tiedonvaihdolla tarkoitetaan tietojärjestelmästä tuotettua määrämuotoista tiedonvaihtoa, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. tilaus, lasku, rahtikirja tai palkka-aineisto. Tällaista tiedonvaihtoa kutsutaan usein EDI:ksi (Electronic Data Interchange), Suomessa käytetään usein termiä EDI/OVT ja viranomaisten kanssa asioitaessa TYVI-tiedonsiirtoa (tässä ei tarkoiteta web-lomakkeilla asiointia). Esimerkkejä EDI:stä : EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. Myös standardien ulkopuoliset muiden osapuolten kanssa sovitut määrämuotoiset viestimuodot ovat tässä tarkoitettua tiedonvaihtoa.”

Automatisoitua tiedonvaihtoa ulkoisten tietojärjestelmien kanssa käytti 39 prosenttia yrityksistä (Kuvio 9). Suuruusluokittain tarkasteltuna käytön yleisyys vaihteli pienimpien yritysten 30 prosentista suurimpien 74 prosenttiin. Toimialoittain käyttö oli suhteellisen tasaista. Yleisintä automaattinen tiedonvaihto oli vähittäiskaupassa (54 %), tukkukaupassa (48 %) ja posti- ja teleliikenteessä (43 %).

Automatisoitua tiedonvaihtoa käytettiin kysytyistä vaihtoehdoista yleisimmin tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen viranomaisilta, johon sitä käytti 58 % automatisoitua tiedonvaihtoa käyttävistä yrityksistä (Kuvio 10). Toiseksi tavallisin käyttötarkoitus oli tilausten lähettäminen tavarantoimittajille, 43 % automatisoitua tiedonvaihtoa käyttävistä yrityksistä. Harvimmin kysytyistä tarkoituksista käytettiin kuljetusasiakirjojen lähettämistä tai vastaanottoa (26 %). Muita käyttötarkoituksia oli tasaisesti 31-36 prosentilla näistä yrityksistä.

Automatisoidun tiedonvaihdon käyttötarkoitukset vaihtelevat selkeästi toimialoittain. Sitä käyttävistä yrityksistä laskettuna tilausten lähettäminen tavarantoimittajille on huomattavan tavallista moottoriajoneuvojen kaupan (85 %) ja vähittäiskaupan (81 %) toimialoilla, tilausten vastaanotto asiakkailta teollisuuden, tukkukaupan, posti- ja teleliikenteen ja liikenteen toimialoilla, kaikissa n. puolet yrityksistä, tuoteinformaation lähettäminen tai vastaanotto moottoriajoneuvojen kaupan (64 %), vähittäiskaupan (54 %) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan (51 %) toimialoilla, kuljetusasiakirjojen lähettäminen liikenteen (62 %) ja tukkukaupan (43 %) toimialoilla ja tietojen lähettäminen tai vastaanottaminen viranomaisilta yrityspalvelujen (68 %), rakentamisen (67 %), teollisuuden (65 %) ja posti- ja teleliikenteen toimialoilla (61 %). (Taulukko 2).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. Liiketoiminnan sähköistyminen 2008, 3. Automatisoitu tiedonvaihto ulkoisten tietojärjestelmien kanssa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2008/01/icte_2008_01_2008-12-18_kat_003_fi.html