Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä

Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä 96 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä tietokoneita. Tietokone oli käytössä kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Pienimmässä tutkitussa kokoluokassa tietokoneen käyttö oli hiukan harvinaisempaa, mutta oli sielläkin käytössä 94 prosentilla yrityksistä. Toimialoittain tarkasteltuna ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimiala jää tietokoneen käytössä alle 90 prosenttiin (87%).

Tietokoneita käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä noin 39 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Kuvio 3). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 59 prosentissa ja vähintään neljännes 73 prosentissa yrityksistä. Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 27 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 68 prosenttia käytti tietokonetta työssään (Kuvio 4). Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään posti- ja teleliikenteen (91%) ja tukkukaupan (90%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa noin kolmannes työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suuruusluokittain tarkasteltuna erot eivät käyttäjämäärissä ole niin suuria kuin monissa muissa vertailuissa yritysten tietotekniikan käyttöä koskien. Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 73 prosenttia käyttää tietokonetta työssään, mutta pienemmissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee varsin vähän, 55 ja 65 prosentin välillä.

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli käytössä 13 prosentissa vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä (Kuvio 5). Toimialoittain tarkasteltuna tällainen oli käytössä huomattavan usein posti- ja teleliikenteen toimialalla, 37 prosentilla yrityksistä. Seuraavaksi yleisin avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä oli yrityspalveluissa, 20 prosentilla, ja vähittäiskaupassa, 19 prosentilla yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 20.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2008, 2. Tietokoneiden käyttö yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2008/icte_2008_2008-11-20_kat_002_fi.html