Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Sähköinen lasku

Vuonna 2008 kyselyssä oli mukana kolmatta kertaa kysymyksiä sähköisestä laskusta. Sähköisestä laskusta kysyttiin sekä sen lähettämistä että vastaanottamista. Lisäksi kysyttiin erilaisia sähköisen laskun muotoja, verkkolaskua, EDI-laskua ja muita sähköisiä laskuja, esimerkiksi sähköpostilaskuja. Kaksi ensimmäistä sähköisen laskun muotoa ovat varsinaisen kiinnostuksen kohteena sillä ne edustavat kehittynyttä, automatisoitua laskutusprosessia. Sähköpostin liitteenäkin lähetettävät laskut osoittavat kuitenkin tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttöä.

Sähköisten laskujen käyttö on selvästi lisääntynyt koko yrityskentässä edellisestä vuodesta (Kuviot 33 ja 37).

Kaikissa sähköisen laskun tyypeissä niiden vastaanottaminen on yleisempää kuin lähettäminen. Ainakin jotakin sähköisen laskun muodoista on lähettänyt noin kolmannes kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä (Kuvio 30). Verkkolaskuja on lähettänyt 12 prosenttia ja kehittyneitä sähköisiä laskuja (verkkolasku tai EDI-lasku) 14 prosenttia yrityksistä (Kuviot 31 ja 33). Muita sähköisiä laskuja, esim. sähköpostilaskuja lähetti noin neljännes yrityksistä (Kuvio 34).

Sähköisen laskun lähettäminen oli tavallisinta kaikissa sähköisten laskujen tyypeissä posti- ja teleliikenteen, yrityspalvelujen, tukkukaupan ja teollisuuden toimialoilla. Suuruusluokittain tarkasteltuna kehittyneempiä sähköisen laskun tyyppejä lähetti selvästi suurempi osuus suurista yrityksistä kuin pienistä, mutta muita, esim. sähköpostilaskuja lähetettiin varsin tasaisesti kaikissa kokoluokissa, 21-31 prosentissa yrityksistä.

Ainakin jotakin sähköisen laskun tyypeistä otti vastaan 49 prosenttia, verkkolaskuja 19 prosenttia, kehittyneitä sähköisiä laskuja (verkkolasku tai EDI-lasku) 20 prosenttia ja muita sähköisiä laskuja 42 prosenttia yrityksistä (Kuviot 35, 36, 38 ja 39).

Kehittyneempiä sähköisen laskun tyyppejä vastaanotettiin useimmin posti- ja teleliikenteen ja yrityspalvelujen toimialoilla. Muita sähköisiä laskuja, esim. sähköpostilaskuja vastaanotettiin varsin yleisesti yrityksissä. Yrityspalveluissa ja posti- ja teleliikenteessä niitä otti vastaan yli 50 prosenttia yrityksistä, teollisuudessa, tukkukaupassa ja majoitus- ja ravitsemustoiminnassa yli 40 prosenttia ja muissakin 30-34 prosentissa yrityksistä. Suuruusluokittain tarkasteltuna näiden vastaanottamisen yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 37 prosentista suurimpien yritysten 59 prosenttiin yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 20.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2008, 4. Sähköinen lasku . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2008/icte_2008_2008-11-20_kat_004_fi.html