Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneet ja ohjelmistot yrityksissä

2.1 Tietokoneiden käyttö

Tietokoneita käytetään nykyään kaikissa vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yrityksistä 41 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Liitekuvio 1). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 63 prosentissa ja vähintään neljännes 76 prosentissa yrityksistä.

Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 24 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 72 prosenttia käytti tietokonetta työssään (Liitekuvio 2). Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään informaation ja viestinnän (99%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa 45 prosenttia työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 75 prosenttia käyttää tietokonetta työssään. Pienemmissä 10–99 henkilöä työllistävissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee 63:stä 68 prosenttiin.

2.2 Avoimen lähdekoodin ohjelmat ja käyttöjärjestelmät

Avoimen lähdekoodin ohjelmien tai käyttöjärjestelmien 1) käyttämisestä kysyttiin kuutta eri asiaa, käyttöjärjestelmän, Internet-selaimen, toimisto-ohjelmien, web-palvelin-ohjelmien, ERP tai CRM ohjelmien tai muun esim. virustorjuntaohjelman käytöstä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmia tai käyttöjärjestelmiä on käytössä hyvin yleisesti vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Ainakin jokin kysytyistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on käytössä 79 prosentilla yrityksistä (Liitekuvio 4).

Tavallisin avoimen lähdekoodin ohjelma yrityksissä on Internet-selain (67%) (Liitekuvio 3). Avoimen lähdekoodin selain on jonkin verran harvemmin käytössä isoissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä (56%) kuin pienemmissä kokoluokissa (66–69%). Toimialoittain yleisyys on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla (85%).

Seuraavaksi yleisimmät avoimen lähdekoodin ohjelmistot on muut ohjelmat (esim. virustorjunta) (46%) ja toimisto-ohjelmat (43%).

Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmat ovat yleisempiä pienissä kuin suurissa yrityksissä. Pienimmässä kokoluokassa sellainen on käytössä 49 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa 23 prosentilla.

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä on käytössä 28 prosentilla yrityksistä. Yleisemmin sellainen on käytössä isoissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä (41%) kuin pienemmissä kokoluokissa joissa sen yleisyys vaihtelee 26:sta 30 prosenttiin. Toimialoittain yleisyys on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla (58%).

2.3 Ympäristöä säästävät linjaukset yrityksissä

Ympäristöasioiden huomioimista yritysten tietotekniikan käyttöön liittyen lähestyttiin kysymällä onko yrityksillä toimintalinjauksia kolmeen eri asiaan, paperin käytön vähentämiseksi tulostamisessa ja kopioinnissa, tieto- ja viestintätekniikan energian kulutuksen vähentämiseksi tai puhelin-, web- tai videoneuvottelujen käytöstä matkustamisen sijasta.

Ainakin jokin kysytyistä ympäristöä säästävistä linjauksista oli käytössä 60 prosentissa vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Selvästi yleisimmin tällaisia linjauksia oli käytössä suurissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä, joissa ainakin jokin kysytyistä linjauksista oli 82 prosentilla.

Yleisimmin kysytyistä vaihtoehdoista oli linjaukset tieto- ja viestintätekniikan energian kulutuksen vähentämiseksi (esim. laitteiden sulkeminen), joka oli 45 prosentissa yrityksistä (Liitekuvio 6). Suurimmista yrityksissä tämä linjaus oli 57 prosentilla.

Linjaus paperinkäytön vähentämiseksi tulostamisessa ja kopioinnissa oli 40 prosentilla kaikista yrityksistä ja 58 prosentilla suurimmista yrityksistä (Liitekuvio 5). Linjauksessa puhelin-, web- tai videoneuvottelujen käytöstä matkustamisen sijaan oli kysytyistä vaihtoehdoista eniten vaihtelua toimialoittain ja suuruusluokittain (Liitekuvio 7). Kaikista yrityksistä tällainen linjaus oli 31 prosentilla, vaihdellen suurimpien yritysten 65 prosentista pienimpien 24 prosenttiin ja informaation ja viestinnän toimialan 56 prosentista kuljetuksen ja varastoinnin 18 prosenttiin.


1) Avoimen lähdekoodin (ns. Open source) ohjelmalla tai käyttöjärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmia joiden lähdekoodi on saatavilla vapaasti, ohjelmasta ei makseta tekijänoikeusmaksuja ja niitä voi muokata ja jakaa edelleen.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2011, 2. Tietokoneet ja ohjelmistot yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_kat_002_fi.html