Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Ulkoistaminen

Vuonna 2011 kyselyssä oli kysymys yritysten tietotekniikan ulkoistamisesta/palvelujen ostamisesta. Eri tietotekniikatoiminnoista kysyttiin onko se tehty kokonaan ulkopuolisella työvoimalla, pääosin ulkopuolisella työvoimalla, kokonaan omalla työvoimalla, pääosin omalla työvoimalla, tai yhtä paljon omalla ja ulkopuolisella työvoimalla. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus vastata ”en osaa sanoa/ei relevantti”, koska kaikilla yrityksillä ei ole kaikkia kysyttäjä toimintoja.

Tietotekniikan ulkoistaminen on hyvin tavallista Suomalaisissa yrityksissä. Ainakin yhden kysytyistä tietotekniikkatoiminnoista teetti kokonaan tai pääosin ulkopuolisella työvoimalla 78 prosenttia kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä (Kuvio 45).

Internet-kotisivujen suunnittelu, kehittäminen tai ylläpito, sovellusten kehittäminen ja ylläpito, palvelinten tai PC ympäristön käyttö/ylläpito, käyttäjätuki sekä muu tietotekniikasysteemien kehittäminen olivat kaikki varsin yleisesti kokonaan tai pääosin teetetty ulkopuolisella työvoimalla, 45–50 prosentilla yrityksistä (Liitekuvio 46).

Kun tarkastellaan niiden yritysten tuloksia, joilla on kotisivut voidaan todeta, että Internet-kotisivuihin liittyvät toiminnot ovat hyvin yleisesti ulkoistettu. Yli puolet yrityksistä teettää kotisivujensa suunnittelun, kehittämisen tai ylläpidon kokonaan tai pääosin ulkopuolisella työvoimalla. Vähintään puolet kotisivujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvästä työstä on ulkoistettu 68 prosentissa yrityksissä joilla on kotisivut (Liitekuvio 47).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2011, 6. Ulkoistaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_kat_006_fi.html