Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneet ja ohjelmistot yrityksissä

2.1 Tietokoneiden käyttö

Tietokoneita käytetään kaikissa vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yrityksistä 41 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Liitekuvio 1). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 63 prosentissa ja vähintään neljännes 76 prosentissa yrityksistä.

Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 24 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 72 prosenttia käytti tietokonetta työssään . Kaikki edellä mainitut tietokoneen käytön yleisyytä koskevat luvut ovat pysyneet samoina edellisestä vuodesta.

Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään informaation ja viestinnän ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (98 %). Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa 40 prosenttia työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 75 prosenttia käyttää tietokonetta työssään. Pienemmissä 10–99 henkilöä työllistävissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee 62:stä 70 prosenttiin.

Kuvio 1. Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2012, tietokonetta työssään käyttävien osuus henkilökunnasta

Kuvio 1. Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2012, tietokonetta työssään käyttävien osuus henkilökunnasta

Etäyhteyden yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin ainakin jollekin työntekijälle tarjosi 80 prosenttia yrityksistä (Liitekuvio 2). Etäyhteydet ovat hyvin tavallisia kaiken kokoisissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Yleisimmin etäyhteydet ovat käytössä informaation ja viestinnän sekä ammatillisen ja tieteellisen toiminnan toimialoilla joissa kaikki tai lähes kaikki yritykset tarjoavat etäyhteyden. Harvimmin etäyhteyksiä annettiin vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja rakentamisen toimialoilla, joissa niissäkin 63–66 prosenttia yrityksistä tarjosi etäyhteyden.

2.2 Avoimen lähdekoodin ohjelmat ja käyttöjärjestelmät

Avoimen lähdekoodin ohjelmien tai käyttöjärjestelmien 1) käyttämisestä kysyttiin kuutta eri asiaa, käyttöjärjestelmän, Internet-selaimen, toimisto-ohjelmien, web-palvelin-ohjelmien, ERP tai CRM ohjelmien tai muun esim. virustorjuntaohjelman käytöstä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmia tai käyttöjärjestelmiä on käytössä hyvin yleisesti vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Ainakin jokin kysytyistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on käytössä 78 prosentilla yrityksistä .

Kuvio 2. Yrityksessä on käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmia tai käyttöjärjestelmiä keväällä 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 2. Yrityksessä on käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmia tai käyttöjärjestelmiä keväällä 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Tavallisin avoimen lähdekoodin ohjelma yrityksissä on Internet-selain (67%) (Liitekuvio 3). Avoimen lähdekoodin selain on jonkin verran harvemmin käytössä isoissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä (63%) kuin pienemmissä kokoluokissa (66–68%). Toimialoittain yleisyys on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla (86%).

Seuraavaksi yleisimmät avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat muut ohjelmat (esim. virustorjunta) (37%) ja toimisto-ohjelmat (31%).

Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmat ovat yleisempiä pienissä kuin suurissa yrityksissä. Pienimmässä kokoluokassa sellainen on käytössä 36 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa 22 prosentilla.

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä on käytössä 19 prosentilla yrityksistä. Yleisemmin sellainen on käytössä isoissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä (43%) kuin pienemmissä kokoluokissa joissa sen yleisyys vaihtelee 13:sta 25 prosenttiin. Toimialoittain yleisyys on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla (59%).


1) Avoimen lähdekoodin (ns. Open source) ohjelmalla tai käyttöjärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmia joiden lähdekoodi on saatavilla vapaasti, ohjelmasta ei makseta tekijänoikeusmaksuja ja niitä voi muokata ja jakaa edelleen.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2012, 2. Tietokoneet ja ohjelmistot yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_kat_002_fi.html