Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tietotekniikkataidot ja rekrytointi

Kolmanneksella yrityksistä oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia 1) keväällä 2012. Edellisen vuoden aikana tietotekniikka-ammattilaisia oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida 12 prosenttia yrityksistä (Liitekuvio 31). Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (59%) ja suurimmissa yrityksissä (34%).

Kuvio 17. Yrityksellä omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 17. Yrityksellä omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia  keväällä 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Tietotekniikka-ammattilaisia rekrytoineista tai rekrytointia yrittäneistä 40 prosentilla oli ollut IT-ammattilaisille tarkoitettu työpaikka, jota oli vaikea täyttää (Liitekuvio 32).

Tietotekniikka-ammattilaistaitoja edellyttäviä töitä teetettiin hyvin laajasti yrityksen ulkopuolisella työvoimalla (Liitekuvio 33). Kaikista yrityksistä 70 prosenttia teetti näitä töitä ulkopuolisella työvoimalla. Tämä oli hyvin tavallista kaikilla toimialoilla, kaikkein tavallisinta tukkukaupan ja teollisuuden toimialoilla (77%). Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna ulkopuolisen työvoiman käyttö IT-ammattilaisia vaativissa töissä vaihteli pienimpien yritysten 64 prosentista suurimpien yritysten 88 prosenttiin.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. IT ammattilaisille koulutusta tarjosi 47 prosenttia kaikista niistä yrityksistä, joilla on omassa henkilöstössään IT-ammattilaisia (Liitekuvio 34). Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi koulutusta 36 prosenttia kaikista yrityksistä (Liitekuvio 35).


1) Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on kyky määritellä, suunnitella, kehittää, asentaa, käyttää, tukea, ylläpitää, hallinnoida, arvioida tai tutkia tietotekniikkaa tai tietojärjestelmiä. Tietotekniikka on heidän päätyönsä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2012, 6. Tietotekniikkataidot ja rekrytointi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_kat_006_fi.html