Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tietokoneet yrityksissä

2.1 Tietokoneiden käyttö

Kaikkien yritysten yhteen lasketusta henkilöstöstä 72 prosenttia käytti tietokonetta työssään (Kuvio 1). Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tietokonetta työssään informaation ja viestinnän (99%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (98%). Harvimmin henkilöstö käyttää tietokonetta rakentamisen toimialalla, jossa 48 prosenttia työntekijöistä käyttää työssään tietokonetta.

Suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 75 prosenttia käyttää tietokonetta työssään. Pienemmissä 10–99 henkilöä työllistävissä kokoluokissa tietokonetta työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee kuudestakymmenestäkolmesta seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin.

Kuvio 1. Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2013, tietokonetta työssään käyttävien osuus henkilökunnasta

Kuvio 1. Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2013, tietokonetta työssään käyttävien osuus henkilökunnasta
Tietokoneita käytetään kaikissa vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yrityksistä 42 prosentissa tietokoneita käytti työssään koko henkilöstö (Liitekuvio 1). Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 64 prosentissa ja vähintään neljännes 78 prosentissa yrityksistä. Tietokoneen käytön yleisyys on edelleen hiukan kasvanut edellisistä vuosista.

Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että 22 prosentissa yrityksissä tietokoneen käyttäjien määrä jää alle neljännekseen henkilökunnasta.

Etäyhteyden yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin ainakin jollekin työntekijälle tarjosi 86 prosenttia yrityksistä (Kuvio 2). Etäyhteydet ovat hyvin tavallisia kaiken kokoisissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Yleisimmin etäyhteydet ovat käytössä informaation ja viestinnän sekä ammatillisen ja tieteellisen toiminnan toimialoilla joissa kaikki tai lähes kaikki yritykset tarjoavat etäyhteyden. Harvimmin etäyhteyksiä annettiin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa siinäkin 72 prosenttia yrityksistä tarjosi etäyhteyden.

Kuvio 2. Henkilöstön mahdollisuus etäyhteyteen yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin vuosina 2012–2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 2. Henkilöstön mahdollisuus etäyhteyteen yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin vuosina 2012–2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Heidi Pirkola 09 1734 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2013, 2. Tietokoneet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2013/icte_2013_2013-11-26_kat_002_fi.html