Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja, esim. toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), asiakkuuden hallinta (CRM), EDI-tyyppiset ratkaisut, sähköinen toimitusketjun hallinta ja sähköinen lasku. Tänä vuonna näistä aiheista kysyttiin yrityksiltä vain ERP, CRM ja sähköisen laskun tietoja.

5.1. Yrityksen sisäiset järjestelmät

Yritysten sisäisen tietojärjestelmäintegroinnin yleisyyttä arvioidaan kysymällä ERP-ohjelmistosta ja asiakastiedon hallinnoimisen ohjelmistoista, ns. CRM:stä.

ERP-ohjelmisto oli 37 prosentilla yrityksistä (Kuvio 16). Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 23 prosentista suurimpien yritysten 81 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä tukkukaupan ja teollisuuden toimialoilla (59 %).

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) keväällä 2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) keväällä 2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 42 prosentilla yrityksistä (Kuvio 17). Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 35 prosentista suurimpien 68 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla (77%), tukkukaupassa (63%) ja ammatillisen, tieteelisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (62%).

Suurimmalla osalla oli CRM ohjelmisto asiakastietojen hankintaan, 40 prosentilla yrityksistä (Liitekuvio 19). Analyysien tekemisen markkinointitarkoituksiin CRM-ohjelmisto mahdollisti 31 prosentissa yrityksistä (Liitekuvio 20).

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM) keväällä 2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM) keväällä 2013, osuus kaikista luokan yrityksistä

5.2. Sähköinen lasku

Sähköisestä laskusta kysyttiin erikseen lähettämistä ja vastaanottamista. Lisäksi kysyttiin erilaisia sähköisen laskun muotoja, verkkolaskua, EDI-laskua ja muita sähköisiä laskuja, esimerkiksi sähköpostilaskuja. Kaksi ensimmäistä sähköisen laskun muotoa ovat varsinaisen kiinnostuksen kohteena sillä ne edustavat kehittynyttä, automatisoitua laskutusprosessia. Sähköpostin liitteenäkin lähetettävät laskut osoittavat kuitenkin tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttöä lähettämisessä.

Ainakin jotakin sähköisen laskun muodoista on lähettänyt 77 prosenttia kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Verkkolaskuja on lähettänyt 58 prosenttia ja kehittyneitä sähköisiä laskuja (verkkolasku tai EDI-lasku) 60 prosenttia yrityksistä. Muita sähköisiä laskuja, esim. sähköpostilaskuja lähetti 51 prosenttia yrityksistä.

Ainakin jotakin sähköisen laskun tyypeistä otti vastaan 91 prosenttia, verkkolaskuja 59 prosenttia, kehittyneitä sähköisiä laskuja (verkkolasku tai EDI-lasku) 60 prosenttia ja muita sähköisiä laskuja, esim. sähköpostia 78 prosenttia yrityksistä.

Sähköinen laskutus on yleistynyt läpi koko yrityskentän (Liitetaulukko 7).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Heidi Pirkola 09 1734 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2013, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2013/icte_2013_2013-11-26_kat_005_fi.html