Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys ja ne käyttävät laajakaistayhteyksiä. Vaikka laajakaista onkin jo kaikilla, sen nopeudessa tapahtuu jatkuvaa kehitystä.

Kaikista yrityksistä 69 prosentilla oli laajakaista, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 90 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 65 prosentilla. Vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli jo 21 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa jo 48 prosentilla.

Kuvio 1. Laajakaistan nopeus vähintään 10 Mbit/s¹

Kuvio 1. Laajakaistan nopeus vähintään 10 Mbit/s¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Internetin nopeudet yritysten käytössä ovat kasvaneet luonnollisesti nopeasti. Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä joilla on vähintään 10Mbit/s nopeudella toimiva yhteys on lisääntynyt vuoden 2010 40 prosentista vuoden 2014 69 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva laajakaista 2010-2014¹

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva laajakaista 2010-2014¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 70 prosenttia käytti työssään sellaista tietokonetta, jossa on Internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (98 %) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97 %) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta rakentamisen toimialalla (47 %).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 73 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on Internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus vaihtelee varsin vähän, 63 ja 68 prosentin välillä.

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹
1) Internet yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 42 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli Internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 62 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 79 prosentissa yrityksistä.

Etäyhteyden yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin ainakin jollekin työntekijälle tarjosi 87 prosenttia yrityksistä. Etäyhteydet ovat tavallisia kaiken kokoisissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Yleisimmin etäyhteydet ovat käytössä informaation ja viestinnän (98%), ammatillisen ja tieteellisen toiminnan (96%) ja tukkukaupan (95%) toimialoilla. Harvimmin etäyhteyksiä käytettiin vähittäiskaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, jossa niissäkin 76-77 prosenttia yrityksistä tarjosi etäyhteyden.

Kuvio 4. Yrityksellä etäyhteyksiä työntekijöille¹

Kuvio 4. Yrityksellä etäyhteyksiä työntekijöille¹
1) Ainakin joillakin työntekijöistä mahdollisuus etäyhteyteen yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin, osuus luokan yrityksistä.

2.3 Kotisivut

Omat kotisivut oli keväällä 2014 käytössä 95 prosentilla kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivut ovat hyvin yleiset kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmassa kokoluokassa kotisivut oli käytössä kaikissa yrityksistä ja pienimmässäkin jo 92 prosentilla.

Toimialoittain tarkasteltuna kotisivut olivat muita harvemmin käytössä kuljetuksen ja varastoinnin sekä rakentamisen toimialoilla (87 %).

Kuvio 5. Yrityksellä Internet-kotisivut¹

Kuvio 5. Yrityksellä Internet-kotisivut¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Kotisivujen yleisyys on lisääntynyt hiukan edellisestä vuodesta, mutta saturaatiopiste on hyvin lähellä, eikä olennaista lisääntymistä sivujen yleisyydessä voi enää tapahtua muutamia toimialoja ja pienimpiä yrityksiä lukuunottamatta.

Kuvio 6. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2014¹

Kuvio 6. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2014¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Vuodesta 1999 kotisivut ovat lisääntyneet vähintään kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä 45 prosenttiyksiköllä ja viimeisen 10 vuoden aikana vuodesta 2005 19 prosenttiyksiköllä.

Kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuotteiden tai palvelujen kuvaukseen tai hintatietoihin. 89 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän tarkoitukseen. Seuraavaksi yleisimmät käyttötarkoitukset oli mahdollisuus valituksen jättämiseen (56%) ja rekrytointiin liittyvät asiat (44%). Linkkejä sosiaalisen median profiileihin oli kolmanneksella yrityksistä.

Kuvio 7. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹

Kuvio 7. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, joilla on omat kotisivut.

2.4 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: Sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 46 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 91 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen (16%) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (24%) toimialoilla. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 38 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 70 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Sosiaalisen median käyttö on yleistynyt useimmilla toimialoilla selvästi edellisestä vuodesta.

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 2013-2014¹

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 2013-2014¹
1) Käytössä joitain seuraavista: sosiaaliset verkostot, blogit tai mikroblogit, multimediasisältöjen jakaminen, Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 43 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa käytti 18 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 11 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja 6 prosenttia yrityksistä. Yhteisöpalvelujen käyttö on lisääntynyt vuodessa 9 prosenttiyksikköä, multimediasisältöjen jakaminen 4 ja blogit tai mikroblogit 3 prosenttiyksikköä.

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2014¹

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2014¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.

Kaikkien eri sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa yhteisöpalveluita käyttää 85 prosenttia, blogeja ja mikroblogeja 34 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 48 prosenttia ja wiki-pohjaistan tiedon jakamista 39 prosenttia yrityksistä. Muuten käytön suhteellinen yleisyys vaihtelee toimialoittain jonkin verran. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla käytetään toiseksi yleisimmin yhteisöpalveluita (72 %), selvästi yleisemmin kuin kolmanneksi yleisimmin sitä käyttävän vähittäiskaupan toimialalalla (62 %). Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla käytetään toiseksi yleisimmin kaikkia muita sosiaalisen median muotoja.

2.5 Mainostaminen internetissä

Maksullinen mainostaminen internetissä on varsin yleistä kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. Mainostamisen yleisyys vaihtelee kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 24 prosentista tukkukaupan 57 prosenttiin. Suuruusluokittain tarkasteltuna mainostaminen on lähes yhtä yleistä kaiken kokoisissa yrityksissä vaihdellen pienimpien yritysten 40 prosentista suurimpien 46 prosenttiin.

Kuvio 10. Yritysten Internet-mainonta¹

Kuvio 10. Yritysten Internet-mainonta¹
1) Maksullisen mainostilan ostaminen internetissä esimerkiksi hakukoneissa, sosiaallisessa mediassa tai muilla internetsivuilla, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_kat_002_fi.html