Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja.

ERP-ohjelmisto oli 39 prosentilla yrityksistä. Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 26 prosentista suurimpien yritysten 82 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä tukkukaupan (72%) ja teollisuuden toimialoilla (59%).

Toiminnanohjausjärjestelmien yleisyys yrityksissä on lisääntynyt selvästi vuosittain.

Kuvio 19. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2014¹

Kuvio 19. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2014¹
1) osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 42 prosentilla yrityksistä. Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 34 prosentista suurimpien 68 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla (81%), tukkukaupassa (68%) ja ammatillisen, tieteelisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (56%).

Kuvio 20. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹

Kuvio 20. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

RFID 1) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville etätunnistustekniikoille. Sitä käytetään esim. henkilötunnistukseen, kulunvalvontaan, kuljetusten seurantaan, käyttöomaisuuden seurantaan tai tuotteiden tunnistukseen. Jokin kysytyistä RFID käyttötarkoituksista oli käytössä 21 prosentissa yrityksistä. Toimialoittain käyttö oli suhteellisen tasaista vaihdellen kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 14 prosentista vähittäiskaupan 27 prosenttiin. Suurusluokittain tarkasteltuna RFID käyttö vaihteli pienten yritysten 13 prosentista suurten yritysten 45 prosenttiin.

Yleisimmin RFID oli käytössä henkilötunnistuksessa ja kulunvalvonnassa jossa sitä käytti 87 prosenttia RFID:tä käyttävistä yrityksistä. Tuotteiden tunnistukseen sitä käytti 18 prosenttia ja tuotteiden valmistuksen tai palvelun toimittamisen yhteydessä 17 prosenttia RFID:tä käyttävistä yrityksistä.

Kuvio 21. Yrityksellä käytössä RFID¹

Kuvio 21. Yrityksellä käytössä RFID¹
1) Radio Frequency Identification -etätunnistustekniikoiden käyttö henkilötunnistukseen, kulunvalvontaan kuljetusten seurantaan, käyttöomaisuuden seurantaan tai tuotteiden tunnistukseen. Osuus luokan yrityksistä.
1) Radio Frequency Identification

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_kat_005_fi.html