Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tietotekniikkataidot ja rekrytointi

Yrityksistä 29 prosentilla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2014. Edellisen vuoden aikana tietotekniikka-ammattilaisia oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida 9 prosenttia yrityksistä. Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (60%) ja suurimmissa yrityksissä (30%).

Kuvio 22. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹

Kuvio 22. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Tietotekniikka-ammattilaistaitoja 1) edellyttäviä töitä teetettiin hyvin laajasti yrityksen ulkopuolisella työvoimalla. Kaikista yrityksistä 66 prosenttia teetti näitä töitä ulkopuolisella työvoimalla. Tämä oli hyvin tavallista kaikilla toimialoilla, kaikkein tavallisinta ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (79%), tukkukaupan (78%), teollisuuden (77%) ja informaation ja viestinnän toimialoilla (75%). Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna ulkopuolisen työvoiman käyttö IT-ammattilaisia vaativissa töissä vaihteli pienimpien yritysten 57 prosentista suurimpien yritysten 86 prosenttiin.

Kuvio 23. Yritys käytti ulkopuolista työvoimaa tietotekniikka-tehtävissä vuonna 2013¹

Kuvio 23. Yritys käytti ulkopuolista työvoimaa tietotekniikka-tehtävissä vuonna 2013¹
1) Tietotekniikka-ammattilaisen taitoja vaativien töiden taattäminen kokonaan tai osittain ulkopuolisella työvoimalla. Osuus luokan yrityksistä.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. IT ammattilaisille koulutusta tarjosi 57 prosenttia kaikista niistä yrityksistä, joilla on omassa henkilöstössään IT-ammattilaisia. Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi koulutusta 37 prosenttia kaikista yrityksistä.


1) Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolle tietotekniikka on hänen päätyönsä. Hänen työnään on esimerkiksi suunnitella, kehittää, käyttää tai ylläpitää tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä tai sovelluksia.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014, 6. Tietotekniikkataidot ja rekrytointi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_kat_006_fi.html